Κατάλογος ελέγχου

Κατάλογος ελέγχου

Επανέλεγχος των βημάτων που απαιτούνται πριν από τη χρήση των δεδομένων.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα είναι σημείο εκκίνησης. Τα δεδομένα δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς σκοπούς. Ενδέχεται επίσης να διατίθενται βάσει διαφορετικών αδειών, σε ποικίλους μορφότυπους, και να μην έχουν την ίδια ποιότητα.

 

Ο σκοπός σας

Καθορίστε τον σκοπό σας: Η χρήση Ανοιχτών δεδομένων προσθέτει αξία στις δραστηριότητές σας στο πλαίσιο διαφορετικών σκοπών. Με τα Ανοιχτά δεδομένα αποκτάτε εικόνα επί συγκεκριμένου θέματος για το οποίο αναζητάτε πληροφορίες ή θέλετε να συντάξετε σχετικό κείμενο (π.χ. δημοσιογραφικά δεδομένα). Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες σε μια εφαρμογή ή υπηρεσία: π.χ. να δώσετε στοιχεία σχετικά με σχολεία, εάν αναπτύσσετε μια εφαρμογή που βοηθά τους γονείς να βρουν το σχολείο που είναι καλύτερο για τα παιδιά τους. Οι επιχειρήσεις πάλι, μπορούν να κάνουν χρήση Ανοιχτών δεδομένων για να δημιουργήσουν βελτιωμένα προφίλ πελατών και να ανταποκριθούν πληρέστερα στις ανάγκες των πελατών τους. Ιδιωτική είτε εμπορική, η χρήση Ανοιχτών δεδομένων προσφέρει πολλές δυνατότητες.

Ταυτοποιήστε τις ετικέτες των δεδομένων: Αφού καθορίσετε για ποιον σκοπό χρειάζεστε τα δεδομένα, βεβαιωθείτε ότι καλύπτουν τις ανάγκες σας, εξετάζοντας τις ετικέτες των δεδομένων και τα μεταδεδομένα (δεδομένα που αφορούν δεδομένα). Αν θέλετε π.χ. να αναπτύξετε μια εφαρμογή παροχής συμβουλών στους γονείς σχετικά με τα καλύτερα Δημοτικά της γειτονιάς τους, πρέπει να ελέγξετε αν το σύνολο δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε εμπεριέχει Δημοτικά σχολεία, αν καλύπτει την περιοχή που οριοθετήσατε και αν διατίθενται δείκτες επιδόσεων.

 

Ανοιχτή άδεια

Ελέγξτε τον βαθμό ευχέρειας: Μελετήστε τις πληροφορίες που δίνονται στην άδεια και αφορούν το σύνολο δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι διατίθεται άδεια που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα όπως σκοπεύετε (π.χ. εάν αναπτύσσετε μια εμπορική εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση για εμπορικούς σκοπούς).

Ελέγξτε τις προδιαγραφές σχετικά με την αναφορά προέλευσης: Πιθανόν να ορίζεται στην άδεια ότι οι χρήστες των δεδομένων υποχρεούνται να αναφέρουν ποιος τα εξέδωσε, συνεπώς οφείλετε να αναφέρετε τον κάτοχο των δεδομένων, κατά τη διάθεση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας. Αυτό ονομάζεται «αναφορά προέλευσης».

Ελέγξτε τις προδιαγραφές σχετικά με δικαιώματα Share-Alike: Εάν στην άδεια ορίζεται ότι όσοι αναμιγνύουν τα δεδομένα με άλλα δεδομένα οφείλουν επίσης να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα ως Ανοιχτά δεδομένα, υποχρεούστε να δημοσιεύετε τα δικά σας δεδομένα βάσει ανάλογης άδειας, εάν έχετε προσθέσει άλλα δεδομένα στην πρωτότυπη πηγή. Αυτό ονομάζεται «share-alike». Βεβαιωθείτε ότι η άδεια συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο κάνετε χρήση των δεδομένων.

Open Licence Assistant

Αν δεν υπάρχει άδεια, δεν έχετε πληροφόρηση για ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις! Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο των δεδομένων για να μάθετε ποιες χρήσεις επιτρέπονται.

 

Μορφότυποι αρχείων

Μόλις βεβαιωθείτε ότι βρήκατε το κατάλληλο σύνολο δεδομένων, σας ανοίγονται πιθανότατα δυνατότητες καταφόρτωσης με διαφορετικούς μορφότυπους αρχείων· ανάλογα με τον γραμματισμό σας στην πληροφορική, μπορείτε να επιλέξετε τον καταλληλότερο τύπο αρχείου. Για δεδομένα σε μορφή πίνακα προτιμάται συνήθως ο μορφότυπος αρχείου .csv, που σας επιτρέπει να προσθέσετε πληροφορίες στο αρχείο, ή να κάνετε υπολογισμούς με τα δεδομένα. Σύνολα δεδομένων με δυνατότητα προσαρμογής δημοσιεύονται με ανοιχτό μορφότυπο αρχείου. Τα περισσότερα σύνολα δεδομένων διατίθενται με ανοιχτό μορφότυπο αρχείου, αλλά σημειώστε ότι υπάρχουν μορφότυποι (όπως .pdf) που δεν επιδέχονται αλλαγές.

 

Ποιότητα δεδομένων

Στη σελίδα από την οποία θέλετε να καταφορτώσετε το σύνολο δεδομένων πρέπει να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με την τελευταία ημερομηνία αλλαγών στο αρχείο. Αν αναζητάτε δεδομένα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πρέπει να διαπιστώσετε αν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη περίοδο ή αν επικαιροποιήθηκαν προσφάτως. Βεβαιωθείτε αν όντως συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο η ενημέρωση που περιμένατε να βρείτε και ότι ξέρετε τη σημασία των διαφόρων σημάτων.

 

Ακολουθεί σύντομος κατάλογος ελέγχου που εκπόνησε το Open Data Institute (Ίδρυμα Ανοιχτών δεδομένων):

 

Μορφή

 • Πώς έγινε η επεξεργασία των δεδομένων;
 • Είναι σε μη επεξεργασμένη ή σε επεξεργασμένη μορφή;
 • Ποιον αντίκτυπο έχει η μορφή τους στην ανάλυση/στο προϊόν/στην εφαρμογή σας;
 • Ποιες συντακτικές (γλώσσα) και σημασιολογικές (νόημα) μετατροπές χρειάζεται να κάνετε;
 • Είναι συμβατά με άλλα σύνολα δεδομένων που έχετε;

Ποιότητα

 • Πόσο επίκαιρα είναι τα δεδομένα;
 • Πόσο τακτικά επικαιροποιούνται;
 • Κατανοείτε όλα τα πεδία και τα συμφραζόμενά τους;
 • Για πόσο διάστημα θα μείνουν δημοσιευμένα; Ποιες οι δεσμεύσεις του εκδότη;
 • Τι έχετε διαπιστώσει όσον αφορά την ακρίβεια των δεδομένων;
 • Ποιος ο χειρισμός των ελλιπών δεδομένων;

Πλοηγηθείτε στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων και ανακαλύψτε πώς προσφέρεται να καλύψει τις ανάγκες σας σχετικά με τα δεδομένα.