Περιπτώσεις Χρήσης

Περιπτώσεις Χρήσης

Αυτό το μέρος της διαδικτυακής πύλης περιλαμβάνει περιπτώσεις χρήσης από τους εκδότες και από τους περαιτέρω χρήστες των Ανοιχτών Δεδομένων. Οι περιπτώσεις χρήσης που παρέχονται παρακάτω, συγκεντρώθηκαν μεσω του ‘Πες μας την ιστορία σου’ από την διδικτυακή πύλη ή άλλες πηγές που τις μοιράστηκαν μαζί μας.

Φίλτρο

Austria
Sector:
Transport
Nature:
Platform
Description:

The platform consolidates all public transport worldwide on a...

12/07/2019
Croatia
Sector:
Population & Society
Nature:
Platform
Description:

The platform allows parents to find and compare kindergartens in...

12/07/2019
Finland
Sector:
Economy & Finance
Nature:
Website
Description:

The website allows citizens, companies, and interested parties to...

12/07/2019
Germany
Sector:
Transport
Nature:
Website
Description:

BrokenLifts is a Berlin-focused website that visualises broken...

12/07/2019
Germany
Sector:
Health
Nature:
Application
Description:

Users of Toilet Map can find the nearest public toilet to their...

12/07/2019
Germany
Sector:
Population & Society
Nature:
Application
Description:

With this application, users can discover population development...

12/07/2019
Ireland
Sector:
Transport
Nature:
Website
Description:

Users receive real-time information on Irish public transport. The...

12/07/2019
Netherlands
Sector:
Justice, Legal System & Public Safety
Nature:
Website
Description:

The website supports users in finding different polling station...

12/07/2019
Portugal
Sector:
Justice, Legal System & Public Safety
Nature:
Platform
Description:

Fogos maps fires in Portugal on a map. Users can see the intensity...

12/07/2019
Switzerland
Sector:
Education, Culture & Sport
Nature:
Application, Website
Description:

Badimeter provides the user with information on all public open...

12/07/2019

Pages