Περιπτώσεις Χρήσης

Περιπτώσεις Χρήσης

Αυτό το μέρος της διαδικτυακής πύλης περιλαμβάνει περιπτώσεις χρήσης από τους εκδότες και από τους περαιτέρω χρήστες των Ανοιχτών Δεδομένων. Οι περιπτώσεις χρήσης που παρέχονται παρακάτω, συγκεντρώθηκαν μεσω του ‘Πες μας την ιστορία σου’ από την διδικτυακή πύλη ή άλλες πηγές που τις μοιράστηκαν μαζί μας.

Φίλτρο

Belgium
Sector:
Education, Culture & Sport
Nature:
Website
Description:

The FRIS Onderzoeksportaal offers a perspective on publicly funded...

07/10/2019
Belgium
Sector:
Population & Society
Nature:
Website
Description:

Euromaps visualizes life updates about a variety of sectors, such...

07/10/2019
France
Sector:
Population & Society
Nature:
Application
Description:

OnDijon wants to optimise and pool urban equipment to facilitate...

07/10/2019
Germany
Sector:
Population & Society
Nature:
Application, Website
Description:

Ask Helmut helps urbanites and tourists to discover the best...

07/10/2019
Netherlands
Sector:
Environment
Nature:
Website
Description:

Informatiehuis Marien offers a global overview of the chemical and...

07/10/2019
Netherlands
Sector:
Education, Culture & Sport
Nature:
Application
Description:

Meesterwerken contains more than 111,000 descriptions of objects...

07/10/2019
United Kingdom
Sector:
Population & Society
Nature:
Website
Description:

Avuxi helps travelers and businesses to make quick decisions when...

07/10/2019
United Kingdom
Sector:
Education, Culture & Sport
Nature:
Application
Description:

Course Match helps students explore their educational options, and...

07/10/2019
United Kingdom
Sector:
Education, Culture & Sport
Nature:
Website
Description:

Culture Everywhere is a platform that helps arts and heritage...

07/10/2019
United Kingdom
Sector:
Education, Culture & Sport
Nature:
Website
Description:

MeathHeritage.com features live information from the National...

07/10/2019

Pages