Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας μαζί μας

Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας μαζί μας

Share your story about how you make use of Open Data.

Are you an entrepreneur? A non-governmental organisation? A civil servant responsible for publishing data? A local authority?

Tell us your story!

The purpose of the collection of use cases is to assemble interesting European stories about the benefits and efficiency gains that result from the use of Open Data. 

For an overview of the use cases already collected, please follow this link

Important note: This information could be made public and it is therefore important to indicate whether your story should be anonymised or not.