Χρήση δεδομένων

Χρήση δεδομένων

Πλεονεκτήματα της Χρήσης δεδομένων

Από τη χρήση Ανοιχτών δεδομένων δημιουργείται οικονομική αξία λόγω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Μάθετε περισσότερα για την αξία των Ανοιχτών δεδομένων όσον αφορά το μέγεθος της αγοράς, τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, την εξοικονόμηση κόστους στον δημόσιο τομέα και τα κέρδη στην απόδοση. Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα οφέλη των Ανοιχτών δεδομένων!

Κατάλογος ελέγχου

Μερικά βασικά βήματα πριν αρχίσετε τη χρήση δεδομένων

Παρατίθεται μια σειρά βασικών βημάτων για τη χρήση δεδομένων. Αναφέρονται επίσης ο σκοπός της χρήσης τους, οι τύποι των αδειών που πρέπει να ελεγχθούν, οι μορφότυποι αρχείων και η ποιότητα των δεδομένων.

Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας μαζί μας

Θα θέλαμε να μάθουμε πώς χρησιμοποιείτε τα Ανοιχτά δεδομένα

Υπάρχει κάποιο ορθό υπόδειγμα περαιτέρω χρήσης δεδομένων το οποίο θα θέλατε να μοιραστείτε με την ομάδα ερευνών; Μιλήστε μας γι’ αυτό και βοηθήστε μας να συστήσουμε Συλλογή Ευρωπαϊκών υποδειγμάτων περαιτέρω χρήσης Ανοιχτών δεδομένων, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και υποδείγματα περαιτέρω χρήσης δεδομένων από μη κρατικές πηγές.