Επιμόρφωση και Βιβλιοθήκη

Επιμόρφωση και Βιβλιοθήκη

ηλε-μάθηση (eLearning)

13 ενότητες με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τα Ανοιχτά δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε ένα διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον χωρισμένο σε διαφορετικά θέματα, ώστε να μάθετε περισσότερα για τα Ανοιχτά δεδομένα και τις σύνθετες τεχνικές λεπτομέρειες.

Βοηθός επιμόρφωσης

Ετοιμάστε και παρουσιάστε τον δικό σας κύκλο μελέτης, σεμιναρίων ή επιμόρφωσης σχετικά με τα Ανοιχτά δεδομένα

Η συλλογή επιμόρφωσης περιλαμβάνει υλικό και πόρους που σας επιτρέπουν να παραδώσετε μαθήματα πάνω σε οποιαδήποτε πτυχή των Ανοιχτών δεδομένων. Είναι απλό: επιλέγετε πρόγραμμα μαθήματος, το προσαρμόζετε ανάλογα με το περιεχόμενό σας, και παραδίδετε το μάθημα.

Βιβλιοθήκη

Ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο αρχείο με υλικό, ειδήσεις και πολλά περισσότερα σχετικά με τα Ανοιχτά δεδομένα

Η Βιβλιοθήκη αποτελεί κόμβο πρόσβασης σε υλικό σχετικά με τα Ανοιχτά δεδομένα, το οποίο διατίθεται από πλήθος έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η συγκεκριμένη ενότητα της Πύλης θα εμπλουτίζεται διαρκώς.