Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα αναζήτησης

 1. Lithuania Open Data 2020

  Τετάρτη, 29 Iανουάριος, 2020
  Vilnius, Lithuania

 2. Energy Data Hackdays 2020

  Παρασκευή, 6 Μάρτιος, 2020 - Σάββατο, 7 Μάρτιος, 2020
  Brugg, Switzerland

 3. Data Festival 2020

  Τρίτη, 17 Μάρτιος, 2020 - Πέμπτη, 19 Μάρτιος, 2020
  Munich, Germany

 4. Beyond Data Event

  Πέμπτη, 19 Μάρτιος, 2020
  Den Bosch, the Netherlands

 5. INSPIRE 2020

  Τρίτη, 12 Μάιος, 2020 - Παρασκευή, 15 Μάιος, 2020
  Dubrovnik, Croatia

 6. ESWC20

  Κυριακή, 31 Μάιος, 2020 - Πέμπτη, 4 Iούνιος, 2020
  Crete, Greece

 7. Data 2020

  Τρίτη, 7 Iούλιος, 2020 - Πέμπτη, 9 Iούλιος, 2020
  Paris, France

 8. ODSC East- Boston

  Δευτέρα, 13 Aρίλιος, 2020 - Παρασκευή, 17 Aρίλιος, 2020
  Boston, USA

 9. ODSC India- Bangalore

  Τετάρτη, 9 Σεπτέμβριος, 2020 - Σάββατο, 12 Σεπτέμβριος, 2020
  Bangalore, India

 10. ODSC Europe- Dublin

  Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριος, 2020 - Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος, 2020
  Dublin, Ireland

Pages