Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα αναζήτησης

 1. 2nd Workshop on Quality of Open Data (QOD 2019)

  Τετάρτη, 26 Iούνιος, 2019 - Παρασκευή, 28 Iούνιος, 2019
  Seville, Spain

 2. Open Data Day 2019

  Σάββατο, 2 Μάρτιος, 2019
  Global

 3. Future of Work Summit

  Πέμπτη, 13 Iούνιος, 2019
  London, UK

 4. Cybersecurity Standardization

  Δευτέρα, 21 Iανουάριος, 2019
  Brussels, Belgium

 5. 1st Transport Cybersecturity Conference

  Τετάρτη, 23 Iανουάριος, 2019
  Brussels, Belgium

 6. Taxation in the digitalised cconomy- which way forward?

  Τρίτη, 29 Iανουάριος, 2019
  Brussels, Belgium

 7. Digital Health Literacy

  Τετάρτη, 30 Iανουάριος, 2019
  Brussels, Belgium

 8. The Conference for Global Geospatial Intelligence Leaders

  Δευτέρα, 28 Iανουάριος, 2019 - Τετάρτη, 30 Iανουάριος, 2019
  London, UK

 9. Geospatial World Forum

  Τρίτη, 2 Aρίλιος, 2019 - Πέμπτη, 4 Aρίλιος, 2019
  Amsterdam, the Netherlands

 10. Smart Grid Innovation Project Exchange

  Τρίτη, 26 Μάρτιος, 2019 - Πέμπτη, 28 Μάρτιος, 2019
  Amsterdam, the Netherlands

Pages