Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα αναζήτησης

 1. Corp2In

  Τετάρτη, 26 Oκτώβριος, 2016 - Παρασκευή, 28 Oκτώβριος, 2016
  zagreb, Croatia

 2. Ekurhuleni Hackathon

  Σάββατο, 29 Oκτώβριος, 2016 - Παρασκευή, 30 Oκτώβριος, 0206
  Ekurhuleni, Greece

 3. The ODI Summit

  Τρίτη, 1 Νοέμβριος, 2016
  London, UK

 4. The single European marketplace for digital public services- Spain

  Τετάρτη, 2 Νοέμβριος, 2016
  Sant Cugat des Valles

 5. 7th Brazilian Portuguese Conference on Open Access

  Τετάρτη, 2 Νοέμβριος, 2016 - Πέμπτη, 3 Νοέμβριος, 2016

 6. Big Data LDN

  Πέμπτη, 3 Νοέμβριος, 2016 - Παρασκευή, 4 Νοέμβριος, 2016
  London, UK

 7. European Data Science Summit

  Δευτέρα, 7 Νοέμβριος, 2016 - Τρίτη, 8 Νοέμβριος, 2016
  Luxembourg, Luxembourg

 8. Web Summit

  Δευτέρα, 7 Νοέμβριος, 2016 - Πέμπτη, 10 Νοέμβριος, 2016
  Lisbon, Portugal

 9. The single European marketplace for digital public services- United Kingdom

  Τετάρτη, 9 Νοέμβριος, 2016
  Corby, UK

 10. 8th International Conference on Knowledge Discovery and Information Retreival

  Τετάρτη, 9 Νοέμβριος, 2016 - Παρασκευή, 11 Νοέμβριος, 2016
  Porto, Portugal

Pages