Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα αναζήτησης

 1. Digitalisation in the Wind Industry

  Τετάρτη, 23 Oκτώβριος, 2019 - Πέμπτη, 24 Oκτώβριος, 2019
  Vienna, Austria

 2. Digital Logistics Summit

  Τετάρτη, 30 Oκτώβριος, 2019
  Antwerp, Belgium

 3. Smart Cities Section- Buildings, Mobility and Infrastructure

  Κυριακή, 7 Aρίλιος, 2019 - Τρίτη, 9 Aρίλιος, 2019
  Sofia, Bulgaria

 4. Big Data Innovation Conference

  Πέμπτη, 24 Oκτώβριος, 2019 - Παρασκευή, 25 Oκτώβριος, 2019
  Prague, Czech Republic

 5. Alliance Global Summit

  Κυριακή, 24 Νοέμβριος, 2019
  Prague, Czech Republic

 6. Public IT & Digital Executive Forum

  Τρίτη, 29 Oκτώβριος, 2019
  Klampenborg, Denmark

 7. Nordic Smart Cities

  Πέμπτη, 19 Μάρτιος, 2020
  Copenhagen, Denmark

 8. Open Data hackathon for Municipalities 2019

  Παρασκευή, 18 Oκτώβριος, 2019 - Σάββατο, 19 Oκτώβριος, 2019
  Valmiera, Latvia

 9. ODI 2019 Summit

  Τρίτη, 12 Νοέμβριος, 2019
  London, United Kingdom

 10. Sustainable Europe 2030 (Euro)

  Δευτέρα, 8 Aρίλιος, 2019
  Brussels, Belgium

Pages