Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα αναζήτησης

 1. World Data Summit 2020

  Πέμπτη, 1 Oκτώβριος, 2020 - Παρασκευή, 2 Oκτώβριος, 2020
  Barcelona, Spain

 2. European Week of Regions and Cities 2020

  Δευτέρα, 12 Oκτώβριος, 2020 - Πέμπτη, 15 Oκτώβριος, 2020
  Brussels, Belgium

 3. ODSC West- San Francisco

  Δευτέρα, 26 Oκτώβριος, 2020 - Παρασκευή, 30 Oκτώβριος, 2020
  San Francisco, USA

 4. ISWC 2020

  Δευτέρα, 2 Νοέμβριος, 2020 - Παρασκευή, 6 Νοέμβριος, 2020
  Athens, Greece

 5. Big Data Technology Warsaw Summit

  Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος, 2020
  Warsaw, Poland

 6. Datathon 2020

  Παρασκευή, 13 Μάρτιος, 2020 - Κυριακή, 15 Μάρτιος, 2020

 7. Prague City Data Congress 2020

  Πέμπτη, 28 Μάιος, 2020
  Prague

 8. Women in Tech Scotland 2020

  Τετάρτη, 9 Σεπτέμβριος, 2020
  Edinburgh, Scotland

 9. Women in Tech Dublin 2020

  Πέμπτη, 15 Oκτώβριος, 2020 - Παρασκευή, 16 Oκτώβριος, 2020
  Dublin, Ireland

 10. PARIS21-UNSD Conference

  Δευτέρα, 13 Iανουάριος, 2020 - Τρίτη, 14 Iανουάριος, 2020
  Paris, France

Pages