Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα αναζήτησης

 1. #HackRisques

  Παρασκευή, 18 Νοέμβριος, 2016 - Κυριακή, 20 Νοέμβριος, 2016
  Paris, France

 2. #NRWHack

  Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος, 2016
  Dusseldorf, Germany

 3. #ODS16 OpenDataSicilia Summer Edition

  Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος, 2016 - Κυριακή, 4 Σεπτέμβριος, 2016
  Messina, Italy

 4. #OpenAsso

  Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος, 2016
  Paris, France

 5. #OpenDataHack @ECMWF- Beyond weather: explore creative uses of open data

  Σάββατο, 4 Μάρτιος, 2017 - Κυριακή, 5 Μάρτιος, 2017
  Reading, United Kingdom

 6. #SthlmTech

  Κυριακή, 3 Σεπτέμβριος, 2017 - Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος, 2017
  Stockholm, Sweden

 7. "Smart Cities"- Exhibition and Conference for South- East Europe

  Τρίτη, 7 Μάρτιος, 2017 - Πέμπτη, 9 Μάρτιος, 2017
  Sofia, Bulgaria

 8. "Take Europe to the hearts" Hackathon

  Τρίτη, 20 Μάρτιος, 2018 - Πέμπτη, 22 Μάρτιος, 2018
  Hamburg, Germany

 9. 14th IEEE eScience Conference

  Δευτέρα, 29 Oκτώβριος, 2018 - Πέμπτη, 1 Νοέμβριος, 2018
  Amsterdam, the Netherlands

 10. 1st Transport Cybersecturity Conference

  Τετάρτη, 23 Iανουάριος, 2019
  Brussels, Belgium

Pages