Βοηθός επιμόρφωσης

Βοηθός επιμόρφωσης

Καλώς ορίσατε στον Βοηθό επιμόρφωσης, μια συλλογή που προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων (ΕΠΔ) για να σας βοηθήσει να παραδώσετε επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τις βασικές έννοιες και παραμέτρους των Ανοιχτών δεδομένων και να αντλήσετε το υποστηρικτικό υλικό που θα καλύψει τις ανάγκες σας.

Παρακάτω θα βρείτε έναν κατάλογο με 16 σύντομα μαθήματα (διάρκειας 1-3 ωρών), που έχουν σχεδιαστεί για όποιον επιζητεί λεπτομερέστερη γνώση των Ανοιχτών δεδομένων. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 16 ενότητες ηλε-μάθησης, σχεδιασμένες από την ΕΠΔ.

Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε διαφορετική παράμετρο των Ανοιχτών δεδομένων. Καλύπτονται όλα τα επίπεδα, από τους τελείως αρχάριους μέχρι τους ειδικούς.

Χρήση του επιμορφωτικού υλικού μας

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων δεν παρέχει επικυρώσεις σχετικά με τη χρήση που εσείς επιφυλάσσετε στο επιμορφωτικό υλικό το οποίο περιέχεται στην ιστοθέση μας. Η όποια χρήση του υλικού επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε επιμορφωτή και δεν νοείται ως έκφραση απόψεων ή θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΠΔ ή των ιδρυμάτων-εταίρων που συμμετέχουν στη δημιουργία της Πύλης.

Άδεια

Το σύνολο του υλικού διατίθεται δυνάμει άδειας Creative Commons με δικαιώματα Share-Alike και αναφορά προέλευσης (CC-BY-SA). Στην παρουσίασή σας πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη σαφής αναφορά εκ μέρους σας, μαζί με σύνδεσμο παραπομπής σε οιεσδήποτε οπτικοακουστικές παρουσιάσεις ή σε ηλε-διευθύνσεις από τις οποίες διατίθεται υλικό μέσω ηλε-μηνύματος.