Αναφορές σχετικά με τα Ανοιχτά Δεδομένα

Αναφορές σχετικά με τα Ανοιχτά Δεδομένα

Έχουν γραφτεί διάφορες αναφορές για τα Ανοιχτά Δεδομένα σχετικά με τεχνικά, θεματικά, πολιτικά και οργανωτικά θέματα. Αυτή η σελίδα παρέχει μία σύνοψη από μελέτες και αναφορές που είναι γραμμένες από Κράτη Μέλη ή στα πλαίσια κάποιου Ευρωπαϊκού έργου.

Φίλτρο

Έτος Χώρα Τίτλος Τύπος έκθεσης
2017 Europe ePSI Platform PSI Scoreboard Open Data Community reports
2017 Europe ePSI platform scoreboard Open Data Community reports
2017 Germany Value Creation in the Digital Age Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: (Re)use federated tools Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Categorise openness of data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Dataset Criteria Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Develop and Implement a Cross Agency Strategy Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Enable feedback channels for improving the quality of existing government data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Enable quality assessment of open data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Encourage crowdsourcing around PSI Open Data Community reports

Pages