Παροχή δεδομένων

Παροχή δεδομένων

Συνοπτικός οδηγός (Goldbook)

Πρακτικές οδηγίες που σας προσφέρουν τις γνώσεις που χρειάζεστε κατά την έναρξη ανταλλαγής δεδομένων

Ο Συνοπτικός οδηγός παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση που απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες-στόχους, έχοντας υπόψη τέσσερις προκαθορισμένους ρόλους: τους λήπτες αποφάσεων, τους διαχειριστές δεδομένων, τους προγραμματιστές και τους συμβάλλοντες.

Πώς να μας διαθέσετε τα δεδομένα σας

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων συλλέγει δεδομένα από έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό περιφερειακών και εθνικών πυλών

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε λεπτομέρειες για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να μας διαθέσετε τα δεδομένα σας, καθώς και έναν κατάλογο ελέγχου που θα σας καθοδηγεί σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. 

 

Εξοικείωση

Ανακαλύψτε στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων το «Πρόγραμμα ηλε-μάθησης για τα Ανοιχτά δεδομένα» και τους τρόπους υλοποίησής του

Μάθετε περισσότερα για τα Ανοιχτά δεδομένα σε ένα διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον, ώστε να αντιληφθείτε πληρέστερα τι σημαίνουν τα Ανοιχτά δεδομένα, πώς να δημοσιεύετε σύνολα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών, κτλ.