Ανοιχτά Δεδομένα στην Ευρώπη

Ανοιχτά Δεδομένα στην Ευρώπηs

The Open Data Maturity Report 2019 is out now, read it here.

EU28 Open Data Maturity Scores