Εργαλεία δεδομένων

Εργαλεία δεδομένων

Σύνολα δεδομένων

Επιτρέπεται η αναζήτηση και το φιλτράρισμα σε σύνολα δεδομένων που βρίσκονται στο κεντρικό αποθετήριο της Πύλης

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πολύγλωσσων αναζητήσεων βάσει λέξεων-κλειδιών και/ή εφαρμογής φίλτρων στα σύνολα δεδομένων βάσει κατηγορίας, θέσης, καταλόγου, ετικετών, μορφότυπου και άδειας.

Κατάλογοι

Αφού διατεθούν από εξωτερικές δημόσιες ιστοθέσεις, τα σύνολα δεδομένων οργανώνονται στους αντίστοιχους Καταλόγους

Υπάρχει ένας κατάλογος για κάθε ιστοθέση που διέθεσε δεδομένα. Στον κατάλογο παρατίθενται κατά σειρά όλα τα υποκείμενα σύνολα δεδομένων, καθώς και πληροφορίες για την πηγή, τον εκδότη, το καθεστώς διάθεσης, κτλ.

Ποιότητα μεταδεδομένων

Το εργαλείο διασφάλισης ποιότητας μεταδεδομένων (MQA) παρακολουθεί τνη ποιότητά τους και παράγει εκθέσεις υπό μορφή γραφήματος

Το εργαλείο παρέχει επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα κάθε φύλλου μερισμού. Επιπλέον, παράγει στατιστικές περί συμμόρφωσης του συνόλου δεδομένων.

Διαχειριστής SPARQL

Ο διαχειριστής SPARQL επιτρέπει να υποβάλλονται ερωτήματα SPARQL στο απόθεμα συνδεδεμένων δεδομένων του αποθετηρίου συνόλου δεδομένων

Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι να υποβάλλει, στη μηχανή ερωτημάτων Virtuoso, τα ερωτήματα SPARQL που διατυπώνουν οι χρήστες.