26 datasets found

Tags: fracture Energi

Filter Results
 • Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och femton andra myndigheter och är gratis att använda
  oppnadata Öppnadata | January 16, 2019
 • ForkortelseWDSS er forkortelse for "Well Data Summary Sheet".InnholdLetebrønnbaner, utvinningsbrønnbaner og grunne brønnbaner på norsk kontinentalsokkel.MerknadFor en...
  data-norge-no data.norge.no | November 6, 2017
 • Lyndata er et datasett der brukeren får tilgang til enkeltlyn i nær sanntid. Hver lynutladning er knyttet til en posisjon og fysiske egenskaper som strømstyrke og...
  data-norge-no data.norge.no | October 30, 2017
 • Datasettet inneholder data fra Sentinel satellittene over norske områder.
  data-norge-no data.norge.no | October 30, 2017
 • Farevarsler fra Meteorologisk institutt. Blir det dårlig vær? Vind til havs (kuling- og stormvarsler) eller over land, store nedbørmengder, vanskelige kjøreforhold, polare...
  data-norge-no data.norge.no | October 30, 2017
 • Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Dataene viser behandlede anlegg tildelt støtteordningen, ytelse og produksjon på disse, samt...
  data-norge-no data.norge.no | October 16, 2017
 • Formålet med statistikken er å gi et bilde av nettleien som en typisk kunde vil møte i ulike nettområder. Statistikken viser også hvordan nettleien utvikler seg over...
  data-norge-no data.norge.no | October 2, 2017
 • Vassmagasinstatistikken blir publisert ukentlig. Statistikken skal omfatte magasin som samla har 97,5 prosent av den totale magasinkapasiteten til landet (84,3 TWh).
  data-norge-no data.norge.no | October 2, 2017
 • APIet henter ut data fra nve.no over alle 208 anleggene presentert i bøkene (utgitt av NVE):Dammer som kulturminner - 95 dammer Kulturminner i norsk kraftproduksjon - 27...
  data-norge-no data.norge.no | April 10, 2017
 • NVEs geografiske fagdata er tilgjengelig fra karttjenestene til NVE. Karttjenestene og datasettene er åpne for alle.
  data-norge-no data.norge.no | April 10, 2017
 • Statistisk sentralbyrå tilbyr et API mot Statstikkbanken på https://www.ssb.no/api/. Statistikkbanken har 5000 tabeller og dekker de fleste samfunnsområder, med mange...
  data-norge-no data.norge.no | October 31, 2016
 • NOBIL er etablert for formidling av informasjon om ladestasjoner for elbiler. Den har et detaljert innhold om ladestasjonene og formidler sanntidsdata. Alt er fritt tilgjengelig...
  data-norge-no data.norge.no | October 10, 2016
 • ODs faktasider inneholder informasjon om petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Informasjonen synkroniseres daglig med ODs databaser.
  data-norge-no data.norge.no | August 19, 2016
 • DefinisjonFast innretning: Innretning som er permanent plassert på feltet i feltets levetid. Produksjonsskip omfattes av denne definisjonen ettersom de er ment å være permanent...
  data-norge-no data.norge.no | August 19, 2016
 • InnholdLitostratigrafiske enheter (grupper, formasjoner og ledd) på norsk kontinentalsokkel. Inkluderer letebrønnbaner som penetrerer en bestemt enhet, og brønnbaner med...
  data-norge-no data.norge.no | August 19, 2016
 • InnholdSelskaper på norsk kontinentalsokkel, med komplett historie for hvert selskap.
  data-norge-no data.norge.no | August 19, 2016
 • InnholdFelt på norsk kontinentalsokkel.DefinisjonEt felt er et funn eller en kombinasjon av funn som lisensinnehaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene har godkjent...
  data-norge-no data.norge.no | August 19, 2016
 • ForkortelseBAA er forkortelse for "Business arrangement area" (avtalebasert område).InnholdAvtalebaserte områder på norsk kontinentalsokkel, med komplett historie for...
  data-norge-no data.norge.no | August 19, 2016
 • ForkortelseTUF er forkortelse for "Transportation and Utilization Facilites" (Transport- og utnyttelsesanlegg).InnholdTransport- og utnyttelsesanlegg på norsk...
  data-norge-no data.norge.no | August 19, 2016
 • SynonymLisens er i denne sammenheng synonymt med "Utvinningstillatelse".InnholdUtvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel, med komplett historie for hver...
  data-norge-no data.norge.no | August 19, 2016