420 datasets found

Catalogues: Geonorge

Filter Results
 • Dette er en innsynsløsning med ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull. Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Norges maritime grenser er en samlebetegnelse for grenser og soner i havområder som inngår i Norges lover og forskrifter. Grensene og områdene er sammenstilt i et offisielt...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Viser beliggenhet av tranformatorstasjoner, master i sentral- og regionalnett, sentral- og regionalnett med spenningsnivå og eier, samt sjøkabler med spenningsnivå og eier. Pt...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Tjenesten viser enkelt eiendomskart basert på ca månedtlig uttrekk fra Matrikkelen. Egnet til bruk som ikke krever ferske data. Skiller ikke mellom ulike matrikkelenhetstyper....
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Tenesta inneheld støysonekart for Bane NORs jernbanenett utarbeidd i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekarta viser berekna...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Tjenesten viser datasettet SsbArealbruk som skal være et landsdekkende datasett som gir oversikt over bebygd og opparbeidet areal og hvordan dette brukes. Datasettet danner...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Datasettet Banenettverk inneheld referanselinjer for jernbanestrekningar som er ein del av statens jernbaneinfrastruktur (samt museumsbanar) i Norge med geografisk stedfesta...
  geonorge Geonorge | January 7, 2019
 • Datasettet inneheld støysonekart for Bane NORs jernbanenett utarbeidd i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekarta viser...
  geonorge Geonorge | January 7, 2019
 • Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har...
  geonorge Geonorge | December 31, 2018
 • Disse eiendomskart-distribusjonene vil erstattes av nye tilsvarende distribusjoner etter "Geonorge-metoden" innen første del av 2019. Se "Matrikkelen-Eiendomskart Teig"....
  geonorge Geonorge | December 24, 2018
 • Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregister). En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel,...
  geonorge Geonorge | December 24, 2018
 • Datasettet Akvakultur - lokaliteter viser ca midtpunkt på alle akvakultur lokaliteter i Norge. Opplysninger om status tillatelse, samt fiskeart, type produksjon, kapasitet og...
  geonorge Geonorge | December 24, 2018
 • Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har...
  geonorge Geonorge | December 24, 2018
 • Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har...
  geonorge Geonorge | December 24, 2018
 • Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert på geologi og inneluftsmålinger av radon. Inneluftsmålinger er fra NRPA sin...
  geonorge Geonorge | December 24, 2018
 • Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har...
  geonorge Geonorge | December 24, 2018
 • (Dette datasettet er tilgjengelig som 2019-versjon under egen oppføring i Geonorge: Administrative enheter 2019.) Datasettet viser kommuneinndelingen i landet med de mest...
  geonorge Geonorge | December 17, 2018
 • Dette er ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull. Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann. Dybdedataene er...
  geonorge Geonorge | December 17, 2018
You can also access this registry using the API (see API Docs).