3,448 datasets found

Catalogues: FMI Catalog

Filter Results
 • FMI-ENFUSER (The Finnish Meteorological Institute's ENvironmental information FUsion SERvice) tuottaa ilmanlaatutietoa kaupunkialueille suurella erotuskyvyllä. Malli perustuu...
  fmi-catalog FMI Catalog | December 5, 2018
 • The sea water altitude data concerning the theoretical average water ratio from the Finnish coast at 13 measured at the Finnish coast of Finland, from 1971 lh to the beginning...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Aineisto sisältää ulkoisen säteilyn annosnopeudet Suomen mittausasemilta. Automaattiset mittausasemat muodostavat valvontaverkon, joka mittaa ulkoisen säteilyn annosnopeutta...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Material including the measured concentrations of airborne radioactive materials in the control station deposits in the control station. Measurement...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemien hetkelliset pintasäähavaintoarvot. Pintasäähavaintoarvoja ovat lämpötila, paine, suhteellinen kosteus, tuulen nopeus...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen lämpötilan ja sademäärän 30-vuotiskeskiarvot kalenterikuukausittain
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Aineisto sisältää Kriging menetelmällä 1km*1km hilaan interpoloidut kuukauden keskilämpötilan ja sademäärän vuodesta 1961 lähtien. Interpolointi tehty R:n gstat-paketilla...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Säähavaintojen ilmastolliset vertailuarvot 30-vuotisjaksoilla 1971-2000 ja 1981-2010 sisältää tilastotietoja Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemien ilmanpaineesta, ilman...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Tuulen nopeuden, tuulivoimapotentiaalin ja tuulienergian tuotannon jakautuminen Suomen alueella keskimääräisenä tuulivuonna (1989-2007). Tuuliatlaksen pohjana on käytetty...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Tuulen nopeuden, tuulivoimapotentiaalin ja tuulienergian tuotannon jakautuminen Suomen alueella keskimääräisenä tuulivuonna (1989-2007). Tuuliatlaksen pohjana on käytetty...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen ylläpitämät reaaliaikaiset asemakohtaiset ilmanlaatuhavainnot. Ilmansaasteiden pitoisuuksia mitataan jatkuvatoimisilla automaattisilla...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Aineisto sisältää reaaliaikaiset asemakohtaiset ilmanlaatuhavainnot Suomen kaupungeista ja teollisuusalueilta. Ilmansaasteiden pitoisuuksia mitataan automaattisilla,...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Ilmatieteen laitoksen salamanpaikannin havaitsee ja paikantaa salamoita koko Suomessa. Havainnot sisältävät maasalamat osaiskuineen sekä osan pilvisalamoista. Pilvisalamoiden...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Aaltomittauksia Suomea ympäröiviltä merialueilta: merkitsevä aallonkorkeus, huipun periodi ja sitä vastaavat tulosuunta ja suunnan hajonta sekä veden pintalämpötila.
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilla mitatut auringon lyhyt- ja pitkäaaltoisen säteilyn havaintoarvot minuutin välein. Lyhytaaltoisia säteilysuureita ovat...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen säätutkilla mitattuja havaintoja. Kaikki säätutkat sisältävänä yhdistelmäkuvana on saatavilla seuraavat suureet: tutkaheijastavuustekijä,...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen pintasäähavaintoasemien laskennalliset ilman lämpötilan kuukausikeskiarvot ja kuukauden sadekertymät vuodesta 1959 alkaen. Tilastolliset...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Forecast of 2 days’ movements by meteorological services in the meteorological office of the meteorological office. Priorities for traffic teaching, j to...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen tuottaman tuoreimman sääennustedatan RCR Hirlam. Aineisto kattaa mm. maanpinnan läheiset perussääsuureet kuten 2m-lämpötilan, 10m-tuulen...
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
 • The material includes sisal in the form of the most recent forecast model, RCR Hirlam, pneumatic surface data, produced by the Meteorological Institute....
  fmi-catalog FMI Catalog | October 17, 2018
You can also access this registry using the API (see API Docs).