922 datasets found

Countries: Norway

Filter Results
 • Kartdata tilpasset målestokkområdet 1:25 000 til 1:100 000. Produktet har et innhold som tilsvarer papirkartserien Norge 1:50 000 med unntak av bathymetri (dybder). Temaer som...
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • N250 Kartdata er en generalisering av N50 Kartdata og kartografisk tilpasset målestokk 1:100 000 - 1:300 000. N250 Kartdata dekker fastlands-Norge begrenset av riksgrensen mot...
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • N1000 Kartdata er tilpasset målestokk 1:700 000 til 1:1 500 000 og dekker fastlands-Norge begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensen i havet. Kartdatabasen...
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • Grus- og Pukkdatabasen ved NGU inneholder opplysninger om de aller fleste grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge for utnyttelse som råstoff for bygge- og...
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • Nedbørfeltdatabasen REGINE (REGIster over NEdbørfelt i Norge) definerer den hydrografiske inndelingen av Norge og dekker landsarealet og kystarealet så langt ut det finnes øyer....
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • Datasettet gir en landsdekkende oversikt over borede grunnvannsbrønner, energibrønner og naturlige oppkommer av grunnvann (tidligere kalt kilder).
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har...
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • Datasettet viser Tettsteder pr. 01.01.2018. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid...
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har...
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har...
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har...
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har...
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • Tjenesten leverer datasettet "Steinsprang - aktsomhetsområder" på GML-format i henhold til WFS-standarden: Aktsomhetsområder for steinsprang er en nasjonal kartserie som viser...
  geonorge Geonorge | January 21, 2019
 • Dette er en innsynsløsning med ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull. Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Norges maritime grenser er en samlebetegnelse for grenser og soner i havområder som inngår i Norges lover og forskrifter. Grensene og områdene er sammenstilt i et offisielt...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Viser beliggenhet av tranformatorstasjoner, master i sentral- og regionalnett, sentral- og regionalnett med spenningsnivå og eier, samt sjøkabler med spenningsnivå og eier. Pt...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Tjenesten viser enkelt eiendomskart basert på ca månedtlig uttrekk fra Matrikkelen. Egnet til bruk som ikke krever ferske data. Skiller ikke mellom ulike matrikkelenhetstyper....
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
 • Tenesta inneheld støysonekart for Bane NORs jernbanenett utarbeidd i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekarta viser berekna...
  geonorge Geonorge | January 14, 2019
You can also access this registry using the API (see API Docs).