The translation of this dataset is in progress.
There is no translation available for the desired language. The information is displayed in its default language: Czech

Katastrální mapa pro katastrální území - Drunče [632686]

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. V rámci této stahovací služby je KM poskytována rozděleně po katastrálních územích ve formátu DGN v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514). K dispozici jsou pouze ta území, ve kterých je KM vedena ve formě DKM, nebo KMD.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://nkod.opendata.cz/sparql
Last Updated January 13, 2019, 05:40 (UTC)
Created January 13, 2019, 05:40 (UTC)
Dcat Spatial
Contact Point
Publisher
Accrual Periodicity
Modified 2019-01-13T05:40:40.393301
Identifier