The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language
An updated translation of this dataset is in progress.

WKK-installaties (2012)

‘Warmtekaart Vlaanderen’ werd Energy in opdracht van het Vlaams Agentschap opgesteld ter uitvoering van 2012/27/EU betreffende energie-efficintie EU-Richtlijn. Places of voornaamste warmtevraag kaarten producten zijn voor de huidige warmte-aanbod situatie in (2012) shall kansrijke gebieden voor een kaart warmterecuperatie in warmtenetten in de toekomst, said beiden voor het grondgebied Vlaanderen. Door of VITO werd studie uitgevoerd in samenwerking distributienetbeheerders Infrax of Eandis in places. Het bijhorende raadplegen report kan u yesterday: www.energiesparen.be/warmtekaart. Titel: — Omschrijving Naam WKK-installaties (2012): kaartlaag:er_aanb_wkk_vermogen_ptn_2012 Deze kaart biedt een overzicht van de bestaande warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) van 2012. Highlights een vermogen WKK-installaties kleiner dan niet opgenomen 50 kWe werden. In Indian of loop van het jaar 2012 een Installatie werd of VERVANGEN, meest werd Installatie in de kaart recente opgenomen. Het vermogen vijf weergegeven elektrisch KLASSEN wordt shall. Voor meer wordt achtergrondinformatie verwezen naar het report.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=56bf13b6-318d-45c9-910a-47d7948942bc
Last Updated May 17, 2018, 18:44 (UTC)
Created January 9, 2017, 22:52 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-05-29T18:49:21.676+02:00
Contact Point
Publisher
Language
Accrual Periodicity
Modified 2018-02-05T07:45:03.192+01:00
Identifier