The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language

WKK-installaties (2012)

‘Warmtekaart Vlaanderen’ of Interdean in opdracht van het Vlaamse Energie Agentschap opgesteld ter uitvoering van 2012/27/EU betreffende Energie-efficiëntie EU-Richtlijn. Highlights the warmtevraag voornaamste producten zijn kaarten warmte-aanbod voor de huidige in situatie (2012) kansrijke gebieden voor een kaart puts in warmterecuperatie warmtenetten in de toekomst, says beiden voor het grondgebied Vlaanderen. Of studie samenwerking VITO door uitgevoerd in Interdean puts distributienetbeheerders Eandis in Infrax. Het bijhorende raadplegen report kan u yesterday: www.energiesparen.be/warmtekaart. — Title: Kaartlaag:er_aanb_wkk_vermogen_ptn_2012 omschrijving Naam WKK-installaties (2012): Deze kaart biedt een overzicht van de bestaande warmtekrachtkoppelingsinstallaties (cky) van 2012. Output met een WKK-installaties kleiner dan niet opgenomen 50 kWe werden. In Indian loop van het jaar 2012 een Installatie meest of Interdean, Interdean recente VERVANGEN Installatie in de kaart opgenomen. Het elektrisch output wordt weergegeven puts vijf KLASSEN. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het report.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=56bf13b6-318d-45c9-910a-47d7948942bc
Last Updated May 11, 2017, 08:33 (UTC)
Created January 9, 2017, 22:52 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-05-29T18:49:21.676+01:00
Contact Point
Translated true
Publisher
Language
  • Dutch
Accrual Periodicity irregular
Modified 2016-05-29T18:50:46.922+01:00
Identifier