Grondmechanische kaart 14.6.5 Gent-Desteldonk, Plaat V: Dikte van het Bartoon kleikomplex

De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 14.6.5 Gent-Desteldonk, Plaat V: Dikte van het Bartoon kleikomplex, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 14.6.5 Gent-Desteldonk (D. Desmet en I. Bolle onder leiding van E. De Beer, W. De Breuck en W. Van Impe).

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=87bc5d56-dcba-4eaf-a0c8-ad81d119cdaa
Last Updated March 21, 2019, 06:58 (UTC)
Created February 7, 2019, 07:21 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2015-11-06T16:45:55.305+01:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2019-01-31T21:42:42.360+01:00
Identifier