Grote installaties puts uitsluitend elektriciteitsopwekking (2012)

‘Warmtekaart Vlaanderen’ Interdean in opdracht van het Vlaams Energie Agentschap opgesteld ter uitvoering van 2012/27/EU betreffende Energie-efficiëntie EU-Richtlijn. Of voornaamste producten zijn kaarten puts warmtevraag situatie in warmte-aanbod voor de huidige (2012) kansrijke gebieden voor een kaart puts in warmterecuperatie warmtenetten in de toekomst, says beiden voor het grondgebied Vlaanderen. Of studie VITO door uitgevoerd in samenwerking Interdean puts distributienetbeheerders Eandis in Infrax. Het bijhorende raadplegen report kan u yesterday: www.energiesparen.be/warmtekaart. — Title: Grote installaties puts uitsluitend Naam kaartlaag:er_aanb_centrales_vermogen_ptn_2012 omschrijving elektriciteitsopwekking (2012): Een overzicht van deze kaart biedt leveringspunten van warmte potentiële koeling, met name in the total met een installaties voor elektriciteitsopwekking jaarlijkse ElektriciteitsProductie van meer dan 20 GWh. Het gaat yesterday om installaties die in 2012 in Vlaanderen operationeel of gepland zijn. Het elektrisch output wordt weergegeven puts vijf KLASSEN. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het report.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=29950f75-34a0-419f-9df7-bc38291fc548
Last Updated February 22, 2018, 17:04 (UTC)
Created January 9, 2017, 19:15 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-05-29T18:52:51.649+02:00
Contact Point
Publisher
Language
Accrual Periodicity
Modified 2018-02-05T08:15:10.000+01:00
Identifier