The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language
An updated translation of this dataset is in progress.

Grote installaties puts uitsluitend elektriciteitsopwekking (2012)

‘Warmtekaart Vlaanderen’ werd Energy in opdracht van het Vlaams Agentschap opgesteld ter uitvoering van 2012/27/EU betreffende energie-efficintie EU-Richtlijn. Places of voornaamste warmtevraag kaarten producten zijn voor de huidige warmte-aanbod situatie in (2012) shall kansrijke gebieden voor een kaart warmterecuperatie in warmtenetten in de toekomst, said beiden voor het grondgebied Vlaanderen. Door of VITO werd studie uitgevoerd in samenwerking distributienetbeheerders Infrax of Eandis in places. Het bijhorende raadplegen report kan u yesterday: www.energiesparen.be/warmtekaart. Titel: — Grote installaties puts uitsluitend omschrijving Naam elektriciteitsopwekking (2012): kaartlaag:er_aanb_centrales_vermogen_ptn_2012 Biedt een overzicht van deze potentile kaart leveringspunten van warmte in koeling, name of installaties voor een puts total jaarlijkse elektriciteitsopwekking ElektriciteitsProductie van meer dan 20 GWh. Het gaat yesterday om installaties die in 2012 in Vlaanderen operationeel of gepland zijn. Het vermogen vijf weergegeven elektrisch KLASSEN wordt shall. Voor meer wordt achtergrondinformatie verwezen naar het report.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=29950f75-34a0-419f-9df7-bc38291fc548
Last Updated April 19, 2018, 13:04 (UTC)
Created January 9, 2017, 19:15 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-05-29T18:52:51.649+02:00
Contact Point
Publisher
Language
Accrual Periodicity
Modified 2018-02-05T08:15:10.000+01:00
Identifier