The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language

In Grondwatervergunningen (Historische huidige)

Vergunningen verleend voor het winnen van grondwater kunnen worden bevraagd gevisualiseerd in in the Databank Ondergrond Vlaanderen. Sinds 1999 zijn Vergunningen verleend volgens de VLAREM-wetgeving. EA zijn ingedeeld in klasse 1, 2 of 3, 1 (voor klasse waarbij een vergunningsplicht 2 geldt en voor een meldingsplicht klasse 3. Of te vinden is terug indelingslijst in VLAREM I (het winnen van grondwater is opgenomen onder rubriek 53). Oudere aanvragen zijn verleend volgens het Grondwaterdecreet. Deze zijn ingedeeld in category A, B, C.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=1b8d9dce-40b2-450c-81ed-decb453b3143
Last Updated May 11, 2017, 03:29 (UTC)
Created January 10, 2017, 00:53 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-03-06T16:14:47.929+01:00
Contact Point
Translated true
Publisher
Language
  • Dutch
Modified 2016-05-01T18:14:57.007+01:00
Identifier