The translation of this dataset is in progress.
There is no translation available for the desired language. The information is displayed in its default language: French

Grondwatervergunningen (historische en huidige)

Vergunningen verleend voor het winnen van grondwater kunnen gevisualiseerd en bevraagd worden in de Databank Ondergrond Vlaanderen. Sinds 1999 zijn vergunningen verleend volgens de VLAREM-wetgeving. Ze zijn ingedeeld in klasse 1, 2 of 3, waarbij er voor klasse 1 en 2 een vergunningsplicht geldt en voor klasse 3 een meldingsplicht. De indelingslijst is terug te vinden in VLAREM I (het winnen van grondwater is opgenomen onder rubriek 53). Oudere aanvragen zijn verleend volgens het Grondwaterdecreet. Deze zijn ingedeeld in categorie A, B en C.

Distributions

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Last Updated January 10, 2017, 00:53 (UTC)
Created January 10, 2017, 00:53 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-03-06T16:14:47.929+01:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2016-05-01T18:14:57.007+01:00
Identifier