The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language

WTCB — Smart Geotherm Thermische geleiidbaarheid (gemiddeld)

Deze kaarten Rusterkaarten (scratches) die of gemiddelde warmteelidbaarheid in Vlaanderen over 100 m diepte, tot of vast rots of tot de gekarteerde diepte voorstellen. Voor de schatting van de warmtegeleiidbaarheid werd belist het HcoV-model te gebruiken. From Toegepaste methodological methodology to lagen op in een beafald aantal categorieën volgens het grondtype waaruit de laag hoofdzakelijk bestaat. Aaan elke categoria werd op basis van literatuurgeevrens ereeistische gemiddelide waarde voor de Thermische geleiidbaarheid toegekend. Deze waarden werden verder getoetst door middel van een kalibratie aan de hand van merer dan 15 beschikata TRTs, wilkleurig in Vlaanderen uitgevoerd in het kader van reële bouwprojecten.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=285875a7-7d18-4b93-95f1-df8c4a7bddcc
Last Updated March 23, 2019, 03:42 (UTC)
Created January 18, 2019, 11:08 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2017-09-27T10:22:03.587+02:00
Contact Point
Translated true
Publisher
Language
Modified 2019-01-31T21:25:52.512+01:00
Identifier