The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language
An updated translation of this dataset is in progress.

zone 30

ZONE_30 Stadsontwikkeling/Mobiliteit Samenvatting:De kaart "zone 30 gebieden" lokaliseert zone 30-gebieden in Antwerpen en de nieuwe gebieden die nu voorgesteld worden. Op basis van het al dan niet voorhanden zijn van meer gedetailleerde plannen, collegesluiten en/of gemeenteraadsbesluiten werden de betrokken zones grootschalig ingetekend. Doel:De geo-laag geeft een aanduiding van de zone 30-gebieden en de gebieden in voorbereiding en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: veiligheid, spreiding, omgevingsanalyses, kwaliteit van het wonen, … Aanmaak:In samenwerking met de afdeling 'verkeer en mobiliteit' van het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf werden de zone 30-gebieden grootschalig ingetekend. Er werd niet alleen gekeken naar de concrete zones, maar ook het statuut van de betrokken zone en de overeenkomstige besluitvorming werden in beeld gebracht. Deze gegevens zijn belangrijk naar de interpretatie en het gebruik van de data. Enkel de zones die de status "goedgekeurd" hebben meegekregen, kunnen in dit verband beschouwd worden als formeel goedgekeurde zones 30, omdat ook het betrokken Ministerie er zijn goedkeuring aan heeft gegeven.  Creatiedatum: 2004-02-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2017-09-18T00:00:00  Revisiedatum: 2017-09-18T00:00:00  Update frequentie: indien nodig  Beheer: Lien Bakelants  Contact: lien.bakelants@stad.antwerpen.be

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Last Updated November 30, 2018, 05:53 (UTC)
Created September 27, 2018, 18:55 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2018-08-29T09:12:57.642+02:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2018-11-04T16:13:07.128+01:00
Identifier