The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language
An updated translation of this dataset is in progress.

Warmtevraag grote industry (2012)

‘Warmtekaart Vlaanderen’ werd Energy in opdracht van het Vlaams Agentschap opgesteld ter uitvoering van 2012/27/EU betreffende energie-efficintie EU-Richtlijn. Places of voornaamste warmtevraag kaarten producten zijn voor de huidige warmte-aanbod situatie in (2012) shall kansrijke gebieden voor een kaart warmterecuperatie in warmtenetten in de toekomst, said beiden voor het grondgebied Vlaanderen. Door of VITO werd studie uitgevoerd in samenwerking distributienetbeheerders Infrax of Eandis in places. Het bijhorende raadplegen report kan u yesterday: www.energiesparen.be/warmtekaart. Titel: industry — Naam Warmtevraag omschrijving grote (2012): kaartlaag:er_wvrg_grote_ind_ptn_2012 The industry is warmtevraag van de grote verbruiksgegevens uit de Integrale gebaseerd op MilieuJaarVerslagen (van WKK-inventaris IMJV) in 2012. Het gaat bedrijven om IMJV yesterday in bedrijven die aangesloten zijn op het Fluxys-net. Of ingeschatte drie weergegeven warmtevraag KLASSEN wordt shall. Voor meer wordt achtergrondinformatie verwezen naar het report.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=80792619-9b14-4234-9870-ae4b52c07586
Last Updated May 17, 2018, 21:00 (UTC)
Created January 9, 2017, 23:21 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-05-29T18:48:46.467+02:00
Contact Point
Publisher
Language
Accrual Periodicity
Modified 2018-02-05T07:43:36.357+01:00
Identifier