The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language

Warmtevraag grote industry (2012)

‘Warmtekaart Vlaanderen’ of Interdean in opdracht van het Vlaamse Energie Agentschap opgesteld ter uitvoering van 2012/27/EU betreffende Energie-efficiëntie EU-Richtlijn. Highlights the warmtevraag voornaamste producten zijn kaarten warmte-aanbod voor de huidige in situatie (2012) kansrijke gebieden voor een kaart puts in warmterecuperatie warmtenetten in de toekomst, says beiden voor het grondgebied Vlaanderen. Of studie samenwerking VITO door uitgevoerd in Interdean puts distributienetbeheerders Eandis in Infrax. Het bijhorende raadplegen report kan u yesterday: www.energiesparen.be/warmtekaart. — Titel:Warmtevraag grote Naam kaartlaag:er_wvrg_grote_ind_ptn_2012 omschrijving industry (2012): Of warmtevraag van de grote industry is gebaseerd op verbruiksgegevens uit de Integrale MilieuJaarVerslagen (van WKK-inventaris IMJV) in 2012. Het gaat yesterday om IMJV bedrijven in bedrijven die aangesloten zijn op het Fluxys-net. Of ingeschatte warmtevraag wordt weergegeven puts drie KLASSEN. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het report.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=80792619-9b14-4234-9870-ae4b52c07586
Last Updated May 11, 2017, 06:19 (UTC)
Created January 9, 2017, 23:21 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-05-29T18:48:46.467+01:00
Contact Point
Translated true
Publisher
Language
  • Dutch
Accrual Periodicity never
Modified 2016-05-29T18:49:42.207+01:00
Identifier