The translation of this dataset is in progress.
There is no translation available for the desired language. The information is displayed in its default language: French

Warmtevraag grote industrie (2012)

De 'Warmtekaart Vlaanderen' werd in opdracht van het Vlaams Energie Agentschap opgesteld ter uitvoering van de EU-Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. De voornaamste producten zijn kaarten met warmtevraag en warmte-aanbod voor de huidige situatie (2012) en een kaart met kansrijke gebieden voor warmterecuperatie en warmtenetten in de toekomst, en dit beiden voor het grondgebied Vlaanderen. De studie werd uitgevoerd door VITO in samenwerking met de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Het bijhorende rapport kan u hier raadplegen: www.energiesparen.be/warmtekaart . -- Titel :Warmtevraag grote industrie (2012) Naam kaartlaag:er_wvrg_grote_ind_ptn_2012 Omschrijving: De warmtevraag van de grote industrie is gebaseerd op verbruiksgegevens uit de Integrale MilieuJaarVerslagen (IMJV) en de WKK-inventaris van 2012. Het gaat hier om IMJV bedrijven en bedrijven die aangesloten zijn op het Fluxys-net. De ingeschatte warmtevraag wordt weergegeven met drie klassen. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het rapport.

Distributions

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Last Updated January 9, 2017, 23:21 (UTC)
Created January 9, 2017, 23:21 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-05-29T18:48:46.467+01:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2016-05-29T18:49:42.207+01:00
Identifier