The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language
An updated translation of this dataset is in progress.

Vlaamse overheid 2014 volgens bestemmingstype percelen (ind.)

In deze data of percelen bevat eigendom van de Vlaamse overheid op datum 31 december 2014. Of contouren afkomstig van zijn percelen cadmap uit, versie 1/1/2015. Data of O.A. eigendommen van volgende bevat entiteiten: http://www.bestuurszaken.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank De inkleuring indicatie geeft percelen van een van de gebiedsaanduiding.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=f16cc0c3-89ad-49af-a569-e3873b066f2c
Last Updated May 18, 2018, 10:31 (UTC)
Created January 9, 2017, 23:55 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-03-06T16:14:26.112+01:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2018-02-05T08:03:39.859+01:00
Identifier