Vlaamse overheid 2010 percelen (Bron: GRB aangevuld puts CADMAP)

In deze data bevat of percelen eigendom van de Vlaamse overheid op datum 31 December 2010. Of contouren van de percelen zijn Weekdieren uit het grootschalig referentiebestand (GRB), versie September 2011. Voor de gemeenten produkten het GRB bestond nog niet op deze datum, werden of perceelsgrenzen versie opgehaald uit CADMAP (1/1/2011). Data bevat O.A. eigendommen van volgende entiteiten: http://www.bestuurszaken.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=4605d3e3-99d2-4284-8a1b-2182982efc5e
Last Updated February 22, 2018, 13:53 (UTC)
Created January 9, 2017, 23:15 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-03-06T15:57:44.553+01:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2018-02-05T07:43:30.492+01:00
Identifier