G3Dv2_0400, boringen met dikte Krijt, incl. Fm van Houthem

Dit zijn de waarnemingen door de basis of top van het Krijt, incl. Fm van Houthem, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis of top van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=d180d9f8-edd9-4187-a8a2-a0e5dccac048
Last Updated March 21, 2019, 06:56 (UTC)
Created February 7, 2019, 07:19 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-03-27T17:10:06.047+02:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2018-12-27T20:20:04.132+01:00
Identifier