The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language

Profile (Grondperceel CADMAP)

These data bevat waarop de percelen gebouwen staan in eigendom van en/of in gebruik door de Vlaamse overheid op 31/12/2012. Of perceelcontouren zijn Weekdieren uit het kadastrale CADMAP percelenplan (2013). Data bevat O.A. percelen van volgende entiteiten: http://www.bestuurszaken.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=e2357aa5-113e-4d17-8d88-11066c43bee8
Last Updated May 10, 2017, 22:26 (UTC)
Created January 9, 2017, 22:23 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-08-07T20:22:52.053+01:00
Contact Point
Translated true
Publisher
Language
  • Dutch
Modified 2016-08-07T20:23:21.296+01:00
Identifier