The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language
An updated translation of this dataset is in progress.

Vlaamse overheid 2012 percelen (Bron: GRB aangevuld puts CADMAP)

In deze data of percelen bevat eigendom van de Vlaamse overheid op datum 31 december 2012. Of contouren afkomstig van zijn percelen uit het grootschalig referentiebestand (GRB) versie september, 2013. Voor de gemeenten waarvoor het GRB bestond nog niet op deze datum, werden of perceelsgrenzen versie opgehaald uit CADMAP (1/1/2013). Data of O.A. eigendommen van volgende bevat entiteiten: http://www.bestuurszaken.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=834f2e36-9a72-4e1d-af98-c9bce4e5af45
Last Updated June 7, 2018, 22:55 (UTC)
Created January 9, 2017, 23:05 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-03-06T16:08:05.490+01:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2018-02-05T08:00:37.226+01:00
Identifier