An updated translation of this dataset is in progress.

Percelen Vlaamse overheid 2012 (bron: GRB aangevuld met CADMAP)

Deze data bevat de percelen in eigendom van de Vlaamse overheid op datum 31 december 2012. De contouren van de percelen zijn afkomstig uit het grootschalig referentiebestand (GRB), versie september 2013. Voor de gemeenten waarvoor het GRB op deze datum nog niet bestond, werden de perceelsgrenzen opgehaald uit CADMAP (versie 1/1/2013). De data bevat o.a. eigendommen van volgende entiteiten: http://www.bestuurszaken.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank

Distributions

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=834f2e36-9a72-4e1d-af98-c9bce4e5af45
Last Updated February 22, 2017, 12:19 (UTC)
Created January 9, 2017, 23:05 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-03-06T16:08:05.490+01:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2016-07-17T20:18:39.603+01:00
Identifier