Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 1 november 2016

Vectorieel bestand met de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen. Onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Dit bestand wordt bijgehouden in een samenwerkingsverband van de Vlaamse provincies en Vlaams-gewestelijke instellingen, waarbij de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM als centrale beheerder optreedt. Alle wijzigingen in waterlopen worden gecentraliseerd en in de beheersomgeving opgenomen.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=8401e6df-4cc1-4edb-bf67-7dcc97cb41fe
Last Updated March 21, 2019, 07:06 (UTC)
Created February 7, 2019, 07:27 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2017-09-18T13:47:02.085+02:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2019-01-31T22:19:53.984+01:00
Identifier