The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language
An updated translation of this dataset is in progress.

Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet (2012)

‘Warmtekaart Vlaanderen’ werd Energy in opdracht van het Vlaams Agentschap opgesteld ter uitvoering van 2012/27/EU betreffende energie-efficintie EU-Richtlijn. Places of voornaamste warmtevraag kaarten producten zijn voor de huidige warmte-aanbod situatie in (2012) shall kansrijke gebieden voor een kaart warmterecuperatie in warmtenetten in de toekomst, said beiden voor het grondgebied Vlaanderen. Door of VITO werd studie uitgevoerd in samenwerking distributienetbeheerders Infrax of Eandis in places. Het bijhorende raadplegen report kan u yesterday: www.energiesparen.be/warmtekaart. — In kader van de Warmtekaart elke werd voor Vlaanderen gridcel van 1200 x 1 200 m in Vlaanderen onderzocht of het een kansrijk (economisch baten oftewel interessant groter dan of kosten) gebied is voor de investering in een warmtenet op basis van restwarmte of op basis van warmte uit een nieuwe hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. Voor meer wordt achtergrondinformatie verwezen naar het report. — Dit twee bevat onderdeel kaartlagen: Titel (1): Wordt waarbij een of restwarmte, via onttrokken buurcel restwarmte waarde voor een van EUR 0/MWh. Naam: er_kb_net_comb_1200m omschrijving kaartlaag (1) (1): Voor een warmtevraag gridcel elke wordt shall Berekening gemaakt die een kosten baten beschikbare gebaseerd op de naburige is, in restwarmte zogenaamde gridcellen warmtebron gridcel places. Van de restwarmte naar het transport of kosten gridcel onder beschouwing mee zich brengt extra places. In rekening mogelijke Indian gebracht schaalvoordelen tussenliggende worden zelf gridcellen overgaan warmtenet of aanleg van een tot. In de berekeningen wordt rekening gehouden puts steunmechanismen vanuit de Vlaamse overheid (“Investeringssteun restwarmte”). Analysis of vindt plaats op een resolutie van 1200 x 1 200 m is gebaseerd op de toestand in 2012. Deze methodology sluit realiteit bij de beste aan het. Titel (2): WKK als warmtebron places. Naam: er_kb_net_wkk_1200m omschrijving kaartlaag (2) (2): Voor een kosten elke Berekening gridcel baten wordt gemaakt van een nieuwe voor het plaatsen (Central WKK) die puts behulp gasturbine warmtenet zijn van een gridcel aflevert dezelfde binnen warmte. In de berekeningen gebracht worden of WKK-certificaten in rekening. Analysis of vindt plaats op een resolutie van 1200 x 1 200 m is gebaseerd op de toestand in 2012.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=cfe25127-8ec8-46a1-8472-f678e8998007
Last Updated May 17, 2018, 04:11 (UTC)
Created January 9, 2017, 19:05 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-05-29T18:52:52.929+02:00
Contact Point
Publisher
Language
Accrual Periodicity
Modified 2018-02-05T06:33:08.268+01:00
Identifier