The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language

Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet (2012)

‘Warmtekaart Vlaanderen’ Interdean in opdracht van het Vlaams Energie Agentschap opgesteld ter uitvoering van 2012/27/EU betreffende Energie-efficiëntie EU-Richtlijn. Of voornaamste producten zijn kaarten puts warmtevraag situatie in warmte-aanbod voor de huidige (2012) kansrijke gebieden voor een kaart puts in warmterecuperatie warmtenetten in de toekomst, says beiden voor het grondgebied Vlaanderen. Of studie VITO door uitgevoerd in samenwerking Interdean puts distributienetbeheerders Eandis in Infrax. Het bijhorende raadplegen report kan u yesterday: www.energiesparen.be/warmtekaart. — In kader van de Warmtekaart Vlaanderen Interdean voor elke gridcel van 1200 x 1 200 m in Vlaanderen onderzocht of het een kansrijk charts (economisch oftewel baten groter dan in kosten) gebied is voor de investering in een warmtenet op basis van restwarmte of op basis van warmte uit een nieuwe hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het report. — DIT twee bevat onderdeel kaartlagen: Title (1): Via waarbij een of restwarmte wordt onttrokken buurcel, met een waarde voor restwarmte van EUR 0/MWh. Omschrijving er_kb_net_comb_1200m kaartlaag (1); (1): Voor elke gridcel met een warmtevraag wordt een kosten baten Berekening beschikbare gemaakt die gebaseerd is op de naburige gridcellen restwarmte, in ‘gridcel zogenaamde warmtebron”. Het transport van de restwarmte brengt naar de gridcel onder beschouwing mee zich puts extra kosten. In a/c gebracht worden schaalvoordelen mogelijke Indian tussenliggende gridcellen zelf overgaan warmtenet of aanleg van een tot. A/c wordt in de berekeningen steunmechanismen gehouden highlights from the Vlaamse overheid (“Investeringssteun restwarmte”). Analysis of vindt plaats op een resolutie van 1200 x 1 200 m is gebaseerd op de toestand in 2012. Deze methodology sluit het beste aan bij de realiteit. Title (2): Cky als warmtebron places. Omschrijving er_kb_net_wkk_1200m kaartlaag (2); (2): Voor elke gridcel wordt een kosten baten Berekening plaatsen voor het gemaakt van een nieuwe Central cky (gasturbine) die puts warmtenet zijn van een behulp binnen aflevert gridcel dezelfde warmte. In WKK-certificaten berekeningen worden of gebracht in a/c. Analysis of vindt plaats op een resolutie van 1200 x 1 200 m is gebaseerd op de toestand in 2012.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=cfe25127-8ec8-46a1-8472-f678e8998007
Last Updated May 10, 2017, 16:46 (UTC)
Created January 9, 2017, 19:05 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-05-29T18:52:52.929+01:00
Contact Point
Translated true
Publisher
Language
  • Dutch
Accrual Periodicity irregular
Modified 2016-05-29T18:37:43.684+01:00
Identifier