The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language
An updated translation of this dataset is in progress.

GEOHEAT-APP Transmissiviteit

Met het grensoverschrijdende Interreg-project "GEOHEAT-APP" wilden VITO, Grontmij en TNO de concrete haalbaarheid van (diepe) geothermische systemen in de grensregio Vlaanderen-Nederland nagaan. Men spreekt over diepe geothermie wanneer de warmte uit lagen dieper dan 500 m onttrokken wordt. Deze kaarten zijn rasterkaarten (grids) die de transmissiviteit van volgende 4 potentiële reservoirs voorstellen in cellen van 250m op 250m : Krijt, Trias, Westfaliaan D en Dinantiaan.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=73a49047-698d-4807-a579-1d4ad6d49782
Last Updated January 10, 2019, 12:37 (UTC)
Created September 27, 2018, 16:02 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2017-09-18T13:45:18.887+02:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2018-12-07T12:56:50.948+01:00
Identifier