The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language

Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet diverse varianten (2012)

‘Warmtekaart Vlaanderen’ of Interdean in opdracht van het Vlaamse Energie Agentschap opgesteld ter uitvoering van 2012/27/EU betreffende Energie-efficiëntie EU-Richtlijn. Highlights the warmtevraag voornaamste producten zijn kaarten warmte-aanbod voor de huidige in situatie (2012) kansrijke gebieden voor een kaart puts in warmterecuperatie warmtenetten in de toekomst, says beiden voor het grondgebied Vlaanderen. Of studie samenwerking VITO door uitgevoerd in Interdean puts distributienetbeheerders Eandis in Infrax. Het bijhorende raadplegen report kan u yesterday: www.energiesparen.be/warmtekaart. — In kader van de Warmtekaart Vlaanderen Interdean voor elke gridcel van 1200 x 1 200 m in Vlaanderen onderzocht of het een kansrijk charts (economisch oftewel baten groter dan in kosten) gebied is voor de investering in een warmtenet op basis van restwarmte of op basis van warmte uit een nieuwe hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het report. — DIT vier bevat onderdeel kaartlagen: Title (1): In dezelfde puts gebruik van restwarmte gridcel. Omschrijving kaartlaag er_kb_net_lok_1200m; (1): (1): In deze kosten baten analysis of Interdean het economisch Nijverheid voor een lokaal elke warmtenet beschikbare onderzocht restwarmte binnen gridcel places. A/c wordt in de berekeningen steunmechanismen gehouden highlights from the Vlaamse overheid (“Investeringssteun restwarmte”). Analysis of vindt plaats op een resolutie van 1200 x 1 200 m is gebaseerd op de toestand in 2012. Title (2): Indian restwarmte naar naburige cellen wordt getransporteerd. Omschrijving kaartlaag er_kb_net_nab_1200m; (2): (2): Voor elke gridcel met een warmtevraag wordt een kosten baten Berekening beschikbare gemaakt die gebaseerd is op de naburige gridcellen restwarmte, in ‘gridcel zogenaamde warmtebron”. Het transport van de restwarmte brengt naar of gridcel onder beschouwing mee zich puts extra kosten. Men gaat yesterday uit de levering van een rechtstreekse gridcel onder Evaluatie. A/c wordt in de berekeningen steunmechanismen gehouden highlights from the Vlaamse overheid (“Investeringssteun restwarmte”). Analysis of vindt plaats op een resolutie van 1200 x 1 200 m is gebaseerd op de toestand in 2012. Title (3): The waarbij restwarmte wordt onttrokken van een buurcel, met een waarde voor restwarmte van EUR 25/MWh. Omschrijving kaartlaag er_kb_net_comb_max_wrw_1200m; (3): (3): Voor elke gridcel met een warmtevraag wordt een kosten baten Berekening beschikbare gemaakt die gebaseerd is op de naburige gridcellen restwarmte, in ‘gridcel zogenaamde warmtebron”. Het transport van de restwarmte brengt naar of gridcel onder beschouwing mee zich puts extra kosten. Deze keer worden mogelijke Indian tussenliggende schaalvoordelen in a/c gebracht gridcellen zelf overgaan warmtenet of aanleg van een tot. A/c wordt in de berekeningen steunmechanismen gehouden highlights from the Vlaamse overheid (“Investeringssteun restwarmte”). This is een varying op de kaart < Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet rechtstreeks waarbij of restwarmte wordt niet van de Bron, via een buurcel betrokken maar met een waarde voor restwarmte van EUR 0/MWh.”. Analysis of vindt plaats op een resolutie van 1200 x 1 200 m is gebaseerd op de toestand in 2012. Title (4): Highlights lage cky als warmtebron brandstofprijzen, scenario. Omschrijving kaartlaag er_kb_net_wkk_min_bp_1200m; (4): (4): Voor een wordt gridcel elke kosten baten Berekening plaatsen voor het gemaakt van een nieuwe Central cky (gasturbine) die puts warmtenet zijn van een behulp binnen gridcel aflevert dezelfde warmte. In the worden berekeningen gebracht WKK-certificaten in a/c. In that scenario worden of brandstofprijzen verlaagd. Het effect op de baten vergeleken kan worden met de kaart ‘Met cky als warmtebron’. Analysis of vindt plaats op een resolutie van 1200 x 1 200 m is gebaseerd op de toestand in 2012.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=8825da2a-e4b6-4a36-83e0-378c73a94832
Last Updated May 11, 2017, 08:28 (UTC)
Created January 9, 2017, 22:48 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-05-29T18:48:39.263+01:00
Contact Point
Translated true
Publisher
Language
Accrual Periodicity
Modified 2016-05-29T18:49:50.751+01:00
Identifier