The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language
An updated translation of this dataset is in progress.

Thermische geleidbaarheid tot 100 m — grids (lambda)

Of Thermische geleidbaarheidskaarten van de Vlaamse ondergrond van opdracht, Afdeling Land Bodembescherming, Ondergrond, geven in natuurlijke of Thermische Rijkdommen geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond diepte van een tot 100 m of tot op de wide rots. Om gericht is opdracht deze Erop of ontbrekende formaties geologische opzichte van een eerdere, ten in 2004, te analyseren opdracht in een verfijning na te streven van de geschiktheidskaart naar het gebruik van energieopslag voor energiewinning in vertical probes. Door database of uitgebreid werd bepaling van de Thermische of 10 andere nog niet van geleidbaarheid onderzochte eerder formaties. PO deze bekomen goed handle kan worden een in de Thermische inzicht geleidbaarheid van de ondiepe ondergrond van Vlaanderen, zodanig dat het ook verfijnde mogelijk geschiktheidskaart moet worden een meer op te stellen van de Vlaamse ondergrond opslag voor koude-warmte in boorgatenergiewinning. Deze rasterkaarten zijn kaarten (,) die of grids in maximaal minimaal gemiddelde gemiddelde geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond Thermische voorstelt in cellen van 100 op 100 m. Thermische gemiddelde geleidbaarheid minimum of over 100 meter van een diepte bedraagt 1.6 W/(maximum of 3.0 W/mK.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=12fe548c-3f40-4e18-8a1c-ebc07093c201
Last Updated June 14, 2018, 20:13 (UTC)
Created January 9, 2017, 23:56 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2015-11-06T16:55:22.876+01:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2018-03-05T18:36:51.451+01:00
Identifier