An updated translation of this dataset is in progress.

Percelen Vlaamse overheid 2012 volgens bestemmingstype (ind)

Deze data bevat de percelen in eigendom van de Vlaamse overheid op 31/12/2012. De perceelcontouren zijn afkomstig uit het kadastrale percelenplan (CADMAP 2013). De data bevat o.a. percelen van volgende entiteiten: http://www.bestuurszaken.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank De inkleuring van de percelen geeft een indicatie van de gebiedsaanduiding.

Distributions

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Last Updated January 17, 2017, 15:09 (UTC)
Created January 9, 2017, 22:43 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-03-06T15:55:50.189+01:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2016-07-17T20:04:21.988+01:00
Identifier