Grids thermische geleidbaarheid (Lambda) (minimaal gemiddelde)

De thermische geleidbaarheidskaarten van de Vlaamse ondergrond, in opdracht van de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, geven de thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond tot een diepte van 100m of tot op de vaste rots. Deze kaarten zijn rasterkaarten (grids) die de minimaal gemiddelde thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond voorstelt in cellen van 100 op 100m. De minimale gemiddelde thermische geleidbaarheid over een diepte van 100 meter bedraagt 1.6 W/mK.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=7f9e730d-d3cc-448b-9925-5732eb03404a
Last Updated March 21, 2019, 04:47 (UTC)
Created February 7, 2019, 05:16 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2017-09-18T13:26:18.513+02:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2019-01-31T23:00:13.896+01:00
Identifier