Natuurinrichtingsprojecten, 13/09/2018

De gebieden in Vlaanderen, waarbinnen natuurinrichtingsprojecten, conform het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, zijn ingesteld (of zijn ingesteld geweest). Binnen deze gebieden is (of was) gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=2a2c19e3-6779-4b17-906d-6b180cffad44
Last Updated March 21, 2019, 07:09 (UTC)
Created February 7, 2019, 07:30 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2018-12-12T22:39:21.218+01:00
Contact Point
Publisher
Language
Modified 2019-01-31T22:55:40.655+01:00
Identifier