The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language
An updated translation of this dataset is in progress.

Elektriciteitsopwekking Restwarmtepotentieel bij grote installaties puts in afvalverbrandingsinstallaties (2012)

‘Warmtekaart Vlaanderen’ werd Energy in opdracht van het Vlaams Agentschap opgesteld ter uitvoering van 2012/27/EU betreffende energie-efficintie EU-Richtlijn. Places of voornaamste warmtevraag kaarten producten zijn voor de huidige warmte-aanbod situatie in (2012) shall kansrijke gebieden voor een kaart warmterecuperatie in warmtenetten in de toekomst, said beiden voor het grondgebied Vlaanderen. Door of VITO werd studie uitgevoerd in samenwerking distributienetbeheerders Infrax of Eandis in places. Het bijhorende raadplegen report kan u yesterday: www.energiesparen.be/warmtekaart. — Algemene omschrijving: Kaartlagen bevat twee onderdeel said. Ze bieden een overzicht van het restwarmtepotentieel van elektriciteitsopwekking enerzijds installaties voor een van ElektriciteitsProductie jaarlijkse shall total 20 GWh meer dan anderzijds afvalverbrandingsinstallaties. Het gaat yesterday om installaties die in 2012 in Vlaanderen operationeel of gepland zijn. Voor meer wordt achtergrondinformatie verwezen naar het report. Titel Restwarmtepotentieel bij grote (1): (2012) Naam installaties puts elektriciteitsopwekking er_aanb_centrales_restwarmte_ptn_2012 kaartlaag omschrijving (1): (1): Deze kaart biedt een overzicht van het restwarmtepotentieel installaties voor een van elektriciteitsopwekking puts total jaarlijkse ElektriciteitsProductie van meer dan 20 GWh. Het gaat yesterday om installaties die in 2012 in Vlaanderen operationeel of gepland zijn. Het potentieel wordt in drie weergegeven KLASSEN. Titel: restwarmtepotentieel Naam afvalverbrandingsinstallaties (2012) (2) (2): er_aanb_afvverbr_restwarmte_ptn_2012 kaartlaag omschrijving (2): Deze biedt kaart van een overzicht van het restwarmtepotentieel afvalverbrandingsinstallaties. Het gaat yesterday om installaties die in 2012 in Vlaanderen operationeel of gepland zijn. Het potentieel wordt in drie weergegeven KLASSEN.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=931f337e-8d1a-463c-958f-0b8b24025e05
Last Updated May 24, 2018, 14:07 (UTC)
Created January 9, 2017, 19:28 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-05-29T18:49:52.294+02:00
Contact Point
Publisher
Language
Accrual Periodicity
Modified 2018-02-05T08:20:10.537+01:00
Identifier