The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language

Elektriciteitsopwekking Restwarmtepotentieel bij grote installaties puts in afvalverbrandingsinstallaties (2012)

‘Warmtekaart Vlaanderen’ of Interdean in opdracht van het Vlaamse Energie Agentschap opgesteld ter uitvoering van 2012/27/EU betreffende Energie-efficiëntie EU-Richtlijn. Highlights the warmtevraag voornaamste producten zijn kaarten warmte-aanbod voor de huidige in situatie (2012) kansrijke gebieden voor een kaart puts in warmterecuperatie warmtenetten in de toekomst, says beiden voor het grondgebied Vlaanderen. Of studie samenwerking VITO door uitgevoerd in Interdean puts distributienetbeheerders Eandis in Infrax. Het bijhorende raadplegen report kan u yesterday: www.energiesparen.be/warmtekaart. — Algemene omschrijving: Kaartlagen bevat twee onderdeel said. EA bieden een overzicht van het restwarmtepotentieel van elektriciteitsopwekking installaties voor enerzijds total met een van meer dan jaarlijkse ElektriciteitsProductie anderzijds afvalverbrandingsinstallaties 20 GWh. Het gaat yesterday om installaties die in 2012 in Vlaanderen operationeel of gepland zijn. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het report. Title (1): restwarmtepotentieel bij grote installaties puts elektriciteitsopwekking (2012) Naam er_aanb_centrales_restwarmte_ptn_2012 kaartlaag omschrijving (1): (1): Deze kaart biedt een overzicht van het restwarmtepotentieel van elektriciteitsopwekking installaties voor jaarlijkse ElektriciteitsProductie total met een van meer dan 20 GWh. Het gaat yesterday om installaties die in 2012 in Vlaanderen operationeel of gepland zijn. Het Nijverheid wordt weergegeven in drie KLASSEN. Title (2): restwarmtepotentieel kaartlaag afvalverbrandingsinstallaties (2012) (2): er_aanb_afvverbr_restwarmte_ptn_2012 Naam omschrijving (2): Deze kaart biedt van een overzicht van het restwarmtepotentieel afvalverbrandingsinstallaties. Het gaat yesterday om installaties die in 2012 in Vlaanderen operationeel of gepland zijn. Het Nijverheid wordt weergegeven in drie KLASSEN.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=931f337e-8d1a-463c-958f-0b8b24025e05
Last Updated May 11, 2017, 16:43 (UTC)
Created January 9, 2017, 19:28 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2016-05-29T18:49:52.294+01:00
Contact Point
Translated true
Publisher
Language
  • Dutch
Accrual Periodicity unknown
Modified 2016-05-29T18:50:48.787+01:00
Identifier