The title and description of this dataset are machine translated.
Original language: French
Click here to see the dataset in the original language
An updated translation of this dataset is in progress.

Bijkomende hernieuwbare potentile Energieatlas Vlaanderen — REV2030-scenario elektriciteitsproductie- Totale

Maakt kaartlaag deze deel van de uit hernieuwbare EnergieAtlas Vlaanderen. In het Ruimte voor Energie Vlaanderen 2030-scenario (REV2030) wordt het bijkomend productiepotentieel dat binnen of beschikbare gerealiseerd kan worden op basis van een ingeperkt ruimte potentieelcijfer wordt, dat voor rekening houdend vooropgesteld 2030 places in context of huidige beleidsdoelstellingen. Het volgende technologievormen hernieuwbare omvat of: Wind, PV op daken grootschalige op Land, waterkracht op de resterende pocketvergisting sluizen van het Albertkanaal in. Voor meer informatie over de ruimtelijke wordt kengetallen per technology in randvoorwaarden verwezen naar het report. Of hotspots in Vlaanderen worden een gefilterd voorgesteld puts beeld van de resultaten. Of cijfers per gemeente kunnen worden in de bijgevoegde geraadpleegd ook tabel.

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from https://raw.githubusercontent.com/Fedict/dcat/master/all/datagovbe_edp.xml
Source https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=6e1edbcc-6752-43d8-bbe7-333b8c20d5e9
Last Updated July 26, 2018, 12:33 (UTC)
Created February 22, 2018, 20:06 (UTC)
Dcat Spatial
Issued 2017-09-18T13:53:41.105+02:00
Contact Point
Publisher
Language
Accrual Periodicity
Modified 2018-02-05T07:01:45.523+01:00
Identifier