There is no translation available for the desired language. The information is displayed in its default language: Norwegian

API mot Statistikkbanken til SSB

Statistisk sentralbyrå tilbyr et API mot Statstikkbanken på https://www.ssb.no/api/. Statistikkbanken har 5000 tabeller og dekker de fleste samfunnsområder, med mange tabeller på fylkes-, kommune-, bydels- og grunnkretsnivå. I tillegg er økonomiske indikatorer sentralt.API-et er delt i to:API med ferdige datasett. Her er 250 ferdige datasett fra de mest brukte tabellene.API: Lag egne datasett, dekker alle 5000 tabellene i Statistikkbanken. Her må du selv lage spørringer.  Vi har utviklet en konsoll som gir et ferdig utkast til en spørring. I konsollen kan du redigere og teste spørringen og få resultatet ut i ulike formater. Spørringer formuleres i JSON og det er en grense på 500.000 celler per spørring.API-et tilbyr formatene JSON-stat og CSV. Vi anbefaler JSON-stat, som er et kompakt format spesielt egnet for statistiske tabeller. Det finnes mange programbibliotek for behandling av JSON-stat. API-et er både på norsk og engelsk. 

Distributions

Tags

Additional Info

Field Value
Harvested from http://data.norge.no/api/dcat/data.json
Last Updated October 31, 2016, 03:30 (UTC)
Created March 8, 2016, 10:06 (UTC)
Publisher
Language
Modified 2013-06-13
Identifier