Περιοχές στις οποίες δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ...

URL: http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/0/1EC14C317861D19BC22577FC003524A1/$file/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%20%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%80.%20%CE%BC%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20.zip/

Περιοχές στις οποίες δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη μεμονωμένων ανεμογεννητριών με βάση την εντολή 2 (2006) Υπουργού Εσωτερικών

Additional Information

Field Value
Last updated January 9, 2017
Created January 9, 2017
Format SHP
License No Licenc e Provided
access url[u'http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/0/1EC14C317861D19BC22577FC003524A1/$file/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%20%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%80.%20%CE%BC%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20.zip/']
createdover 1 year ago
formatSHP
id91ce3ed5-7a0b-4de0-bd80-053a80a04eaa
license{u'resource': u'http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/'}
package idca4cb235-2dd7-4714-8c55-522b32f89d54
revision ide5372e96-7666-4b91-a9f5-f46c176d29c0
stateactive