1 558 намерени набори от данни

Тагове: area-managementrestrictionregulation-zones-and-r

Филтриране на резултати
 • Стратегически обекти, както са определени по предложения от 2011 г. карта
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 17, 2019
 • Зона за възстановяване, определени през октомври 2011 г. предложения карта
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 17, 2019
 • Открити пространства, определени по предложенията карта, октомври 2011 г.
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 17, 2019
 • Контролирана зона за паркиране (ХПЗ), който предвижда схема за паркиране е контрол за паркиране, за да се осигури баланс между нуждите на местните жители, предприятията и...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 17, 2019
 • Indicative polygons showing the statutory limits of harbour authorities around Scotland, including competent harbour authorities with responsibilities under the Pilotage Act...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 17, 2019
 • Mid Sussex District Council Planning Agreements and Supplemental Planning Agreements. Planning Agreements or Planning Obligations, currently known as s106 agreements (a...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 11, 2019
 • Mid Sussex District Council Countryside Area of Development Restraint. Mid Sussex District Council has designated a Countryside Area of Development Restraint (CADR) which is...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 11, 2019
 • HSE’s consultation zones have been developed to assist HSE in its role as a statutory consultee for planning applications around major hazard sites, major accident hazard...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 11, 2019
 • Член 4 ограничава развитието или разрушаване на указанията на Съвета за премахване на разрешените права за строеж.
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 11, 2019
 • Rural-Urban classification of river water body catchments defined for Cycle 2 (2016-2021) of the Water Framework Directive (WFD). Created to assign WFD project spend to a rural...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 10, 2019
 • Extents of village greens in the Royal Borough of Windsor and Maidenhead as polygons.
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 10, 2019
 • Areas within Windsor where it is an offence to emit smoke from a chimney of a building, from a furnace or from any fixed boiler if located in a designated smoke control area....
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 10, 2019
 • Digital representation of the settlement boundaries (towns and villages) within the Royal Borough of Windsor and Maidenhead.
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 10, 2019
 • Areas of land within the Royal Borough of Windsor and Maidenhead that are used for playing activities and recreational purposes for the community that are owned by the council....
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 10, 2019
 • This dataset shows the areas of redevelopment for new housing within the Royal Borough of Windsor and Maidenhead as part of the councils regeneration program. The sites live...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 10, 2019
 • The dataset shows the locations of Conservation areas within the Royal Borough of Windsor and Maidenhead that have special architectural and historic interest. Within these...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 10, 2019
 • Наборът от данни показва многоъгълник райони с известни известени опасности в Общинския съвет на Windsor и Maidenhead.
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 10, 2019
 • Revised Greenbelt extent within the Royal Borough of Windsor and Maidenhead from the Local Plan 2016.
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 10, 2019
 • Това е набор от пространствени данни многоъгълник, описващ географския обхват и местонахождението на всички земи под управление за провинция в рамките на агроекологичните...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 10, 2019
 • Dataset contains current alcohol restriction zones within the Royal Borough of Windsor and Maidenhead where the consumption of alcohol is prohibited. The order under the Public...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 10, 2019