1 671 намерени набори от данни

Тагове: OGA water-quality water

Филтриране на резултати
 • Monthly energy consumption (electricity, gas, water) at Newcastle City Library from January 2011. Additional information ---------------------- Gas consumption January...
  data-gov-uk data.gov.uk | февруари 20, 2019
 • Collection of water over a natural drainage area including, description of the reach code, the river type and the river name.
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 26, 2019
 • Набор от данни, изтъквайки качества, засегнати от неотдавнашни наводнения в района на гр. Лийдс, разбити по пощенски код сектор. Моля, обърнете внимание Properties, описана...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 26, 2019
 • Този набор от данни е била освободена като еднократен допълнителен набор от данни, за да се допълнят съществуващите данни за дъжд габарит валежи FloodHack16 хакерска атака...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 26, 2019
 • РДВ преходни и крайбрежни водни маси цикъл 2 е многоъгълник shapefile набор от данни, включващ характеристики, които са събрани, както са определени за изпълнението на Рамковата...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 19, 2019
 • Този запис се за продукта afa433 одобрение за достъп. Управление по РДВ водосбори многоъгълник shapefile цикъл 2 набора от данни се събират, както са определени за изпълнението...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 19, 2019
 • Този запис се за одобрение за достъп до чувствителни зони — afa249—3 еутрофните крайбрежни. Този набор от данни се състои от 3 shapefiles, показващ обхвата на Директивата за...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 19, 2019
 • The Environment Agency collects and analyses water samples each year from May to September, to ensure that designated bathing water sites on the coast and inland are safe and...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 19, 2019
 • Този масив от данни е съвкупност от „РДВ класификация Status цикъл 2 г.“ и съдържа данни от класификацията за бентосна фауна в реките за Словакия. Бентосни безгръбначни животни...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 15, 2019
 • Качеството на водите архив предоставя данни относно измерванията на качеството на водата, взети от пробоотборните точки в страната и се изследва, за измерване на аспектите на...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 15, 2019
 • Опишете състоянието на водния обект цели от дългосрочната цел за специфични части на водната среда. Този набор от данни съдържа най-новите цели на всички водни обекти в Anglian...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 15, 2019
 • Класифициране на водния обект показва статуса на данните за качеството или състоянието на водните обекти за различни параметри, известни като елементи на качеството. Този набор...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 15, 2019
 • Причините за водно тяло да не постигнат добро състояние (RNAGS) идентифицирането на видовете натиск, които се отразяват на класификацията на състоянието на водните обекти....
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 15, 2019
 • Water body measures are the actions which will be taken on the ground to help achieve water body objectives. They are brought about by a range of legal, policy or financial...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 15, 2019
 • Европейската агенция за околната среда събира данни за качеството на водите от май до септември всяка година, за да се гарантира, че определени местата за къпане по крайбрежието...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 15, 2019
 • Защитни зони за питейна вода (повърхностни води) са водосборни области, които влияят върху качеството на водите за своите съответни Drinking Water Protected Area (повърхностни...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 15, 2019
 • WFD Transitional Water Bodies Cycle 1 is a polygon Shapefile dataset containing attributes that have been collated as defined for the implementation of the Water Framework...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 11, 2019
 • This dataset contains risk assessment data produced to support the cycle 2 river basin management plans. It contains protected areas (Shellfish Waters and Bathing Waters) that...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 11, 2019
 • Този масив от данни е съвкупност от „РДВ класификация Status цикъл 2 г.“ и съдържа данни за фитопланктон в класификацията (между река и сладководни, преходни и крайбрежни) водни...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 11, 2019
 • Този набор от данни е част от „РДВ статуса на класификацията, цикъл 2“ продукт и съдържа данни за класификация за подкатегории елемент специфични замърсители (съкратена като...
  data-gov-uk data.gov.uk | януари 11, 2019