37 намерени набори от данни

Формати: TTL RDFa

Филтриране на резултати
 • Освобождаването се обобщават дейността на местните власти във връзка с прилагането на законодателството в областта на храните хранителните предприятия. То включва обобщена...
  data-gov-uk data.gov.uk | декември 13, 2018
 • Местните власти в Англия регистри са регистри (списъци с информация. Всеки регистър е най-надеждният списък от този вид. Ако желаете да научите повече за регистри, регистри на...
  data-gov-uk data.gov.uk | октомври 20, 2018
 • Government department, agency or teams that exist on GOV.UK Registers - Registers are lists of information. Each register is the most reliable list of its kind. If you wish...
  data-gov-uk data.gov.uk | април 12, 2018
 • A register of the prison estates in England and Wales as defined by HM Prison and Probation Service Registers - Registers are lists of information. Each register is the most...
  data-gov-uk data.gov.uk | юли 21, 2017
 • Principal local authorities in Wales Registers - Registers are lists of information. Each register is the most reliable list of its kind. If you wish to know more about...
  data-gov-uk data.gov.uk | юли 21, 2017
 • Local authorities in Scotland Registers - Registers are lists of information. Each register is the most reliable list of its kind. If you wish to know more about registers,...
  data-gov-uk data.gov.uk | юли 21, 2017
 • Government services that have a government service domain Registers - Registers are lists of information. Each register is the most reliable list of its kind. If you wish to...
  data-gov-uk data.gov.uk | юли 21, 2017
 • Dataset showing extent of land charges searches. Upon accessing this Licensed Data you will be deemed to have accepted the terms of the Public Sector End User Licence – INSPIRE
  data-gov-uk data.gov.uk | юли 3, 2017
 • Copeland местен план за периода 2001—2016 г. (приета през юни 2006 г.). Насрочено паметници, се записват в местен план като част от политиката за развитие, засягащи ENV5, което...
  data-gov-uk data.gov.uk | юли 1, 2017
 • Local Land Charge - Registerable Part (Part 2). Specific Financial Charges which relate to Charges made by the Council for compulsory works carried out to a property. Upon...
  data-gov-uk data.gov.uk | април 16, 2017
 • Споразумения/задължения, свързани с молби за устройствено планиране, които са извършени с цел да направят заявлението приемливо от гледна точка на планирането на развитието,...
  data-gov-uk data.gov.uk | април 16, 2017
 • Разпределение council-owned многоъгълник слой, обекти и терени в рамките на всяка от тях. При достъп до тази лицензия данни ще се счита за приел условията на публичния сектор —...
  data-gov-uk data.gov.uk | април 11, 2017
 • Регистрация квартали в Англия и Уелс, определени за целите на регистрацията Acts регистри са регистри (списъци с информация. Всеки регистър е най-надеждният списък от този вид....
  data-gov-uk data.gov.uk | април 7, 2017
 • Регистър на вътрешен дренаж табла в Англия регистри са регистри (списъци с информация. Всеки регистър е най-надеждният списък от този вид. Ако желаете да научите повече за...
  data-gov-uk data.gov.uk | април 7, 2017
 • Многоъгълник, изготвени за зоните, които посочват потенциално замърсени земни площи. При достъп до тази Licensed данните Ви ще се счита за приел условията на разрешителните за...
  data-gov-uk data.gov.uk | март 11, 2017
 • Британски английски език имената и описателни понятия за политически, административен и географски единици, които не са признати за държави от Обединеното кралство регистри са...
  data-gov-uk data.gov.uk | март 6, 2017
 • Регистри, водени от Правителството на Нейно Величество регистри са регистри (списъци с информация. Всеки регистър е най-надеждният списък от този вид. Ако желаете да научите...
  data-gov-uk data.gov.uk | март 6, 2017
 • Видове местни правителствени организации в Обединеното кралство регистри са регистри (списъци с информация. Всеки регистър е най-надеждният списък от този вид. Ако желаете да...
  data-gov-uk data.gov.uk | март 6, 2017
 • Имена на полета, които могат да бъдат включени в регистър регистри са регистри (списъци с информация. Всеки регистър е най-надеждният списък от този вид. Ако желаете да...
  data-gov-uk data.gov.uk | март 6, 2017
 • Британски английски език имената и описателни понятия за страни регистри са регистри (списъци с информация. Всеки регистър е най-надеждният списък от този вид. Ако желаете да...
  data-gov-uk data.gov.uk | март 6, 2017