2 намерени набори от данни

Категории: Population and society Формати: RSS

Филтриране на резултати
  • Този набор от данни съдържа информация за прояви, които се провеждат в Белфаст, включително датата, мястото, времето и кратко описание
    data-gov-uk data.gov.uk | декември 20, 2016
  • Всички лицензирани превозни средства (напр. в таксита, Private Hire), работещи в мол долина District Council, Surrey, Англия. Данните включват регистрационен номер на...
    data-gov-uk data.gov.uk | декември 19, 2016