3 намерени набори от данни

Формати: HTML5

Филтриране на резултати
  • Information on injury collisions across Cambridgeshire in 2017. Data includes location, number of casualties and vehicles involved, road surface, weather conditions and severity...
    data-gov-uk data.gov.uk | октомври 25, 2018
  • Cambridgeshire престъпност и престъпността ставки Общността предоставя данни и данни за безопасност и анализа на Cambridgeshire. Това отделение на равнището на Общността са...
    data-gov-uk data.gov.uk | октомври 24, 2018
  • Данните обхващат 2011 lsoa приблизителни оценки за броя и процента на домакинствата, които страдат от енергийна бедност за Cambridge подрайон от 2008 до 2012. Съществуват два...
    data-gov-uk data.gov.uk | декември 19, 2016